English version of this page

Grace Shephard inngår i arbeidsgruppe i International Arctic Science Committee

Forsker og geolog Grace Shephard fra CEED og Institutt for geofag, Universitetet i Oslo har blitt valgt til å være norsk representant i Marine Working Group i den International Arctic Science Committee, IASC. 

Grace Shephard inngår i marin arbeidgruppe i IASC. Foto: CEED/UiO

Grace Shephard inngår i marin arbeidgruppe i IASC. Foto: CEED/UiO

Norges forskningsråd skriver at Grace Shephard, forsker ved CEED og Institutt for geofag, UiO vil bli den norsk representanten i Marine Working Group i International Arctic Science Committee (IASC). Oppdraget starter januar 2021, og er for fire år.

Etter å ha fullført doktorgrad i 2014 ved University of Sydney, har Grace sitt virke innen akademia og forskning omhandlet global og regional platetektonikk (med fokus på Arktis, Nord-Atlanteren og regioner i Stillehavet), geodynamikk, og dynamisk topografi og palaeogeografi.

I en YouTube film fra en ekspedisjon i Ishavet (Det Artiske Hav) med isbryteren Oden i 2016 laget av det svenske Polarforskningssekretariatet, kan du til høyre se Grace forklare arbeidet med sedimentboring på havbunnen i Arktis.

Som representant i arbeidsgruppen skal hun være aktiv i alle møter og aktiviteter, delta på årlige møter i forbindelse med Arctic Science Summit Week (ASSW) og bygge et uformelt forskningsledet nettverk innenfor arbeidsgruppens temaområder.

Kort om IASC

Den internasjonale arktiske vitenskapskomiteen (IASC) er en ikke-statlig, internasjonal vitenskapelig organisasjon. IASC forfølger et oppdrag med å oppmuntre og legge til rette for samarbeid i alle aspekter av arktisk forskning, i alle land som driver med arktisk forskning og i alle områder av den arktiske regionen.

Mer informasjon: Besøk International Arctic Science Committee (https://iasc.info/)

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 8. jan. 2021 10:35 - Sist endret 8. jan. 2021 14:45