English version of this page

Skal forske på en gåtefull og dynamisk tidsepoke i Jordens fortid

Forsker Mathew Domeier fra CEED og Institutt for geofag er tildelt ERC Consolidator Grant for sitt forskningsprosjekt på en gåtefull og dynamisk tidsepoke i Jordens forhistorie. Stipendet fra Det europeiske forskningsrådet (ERC) gir han mulighet til å bygge opp forskerteamet han trenger. 

Foto: Mathew Domeier
Mathew Domeier. Foto: CEED/UiO

Mathew Domeier og Trude Storelvmo, begge fra Institutt for geofag fikk tildelt ERC Consolidator Grant fra Det europeiske forskningsrådet ved tildelingen som ble offentliggjort nå i dag, 17. mars 2022. Det er regnet som en anerkjennelse å komme gjennom nåløyet å motta slike stipend.

I alt ni forskere ved norske institusjoner mottok stipend under tildelingen offentliggjort i dag, derav to fra Institutt for geofag av i alt fire stipend som gikk til UiO. 

En dynamisk og gåtefull tidsepoke i Jordens fortid skal under lupen

Forsker Mathew Domeier fra CEED og Institutt for geofag får støtte for prosjektet: Untangling Ediacaran Paleomagnetism to Contextualize Immense Global Change, forkortet EPIC. 

– Kort om hva prosjektet handler om, Mathew ..

– Ediacara-perioden for ~635-540 millioner år siden var en spesielt dynamisk tidsepoke i Jordens forhistorie. En tid preget av dramatiske endringer i klima, globale geokjemiske sykluser og biosfæren. Det er viktig å forstå sammenhengen bak endringene, men per i dag har vi ingen romlig rammeverk for å rekonstruere og studere hva som skjedde. Normalt kan vi bruke magnetiske registreringer fra det geomagnetiske jordfeltet for å bestemme posisjonen til kontinentene bakover i tid, men de paleomagnetiske registreringene fra Ediacara viser en gåtefull oppførsel som tyder på at det muligens skjedde dramatiske endringer i jordens mantel og/eller kjerne akkurat da.

Målet med EPIC er å bestemme opprinnelsen(e) til de gåtefulle signalene i paleomagnetiske data fra Ediacara-perioden, og å bruke denne kunnskapen til å "låse opp" den manglende kunnskapen i global paleogeografi på dette kritiske tidspunktet.

– Hva medfører tildelingen fra ERC for din forskning?

– Mitt overordnede mål er å forstå hvordan platetektonikk har påvirket jordens indre dyanmikk, klima og biosfære. Imidlertid er dette avhengig av å forbedre estimater og modeller for platetektoniske bevegelser over tid. Dette betyr innsamling og analyse av svært store og mangfoldige datasett – best utført av forskerteam som utfyller hverandre på ulike fagfelt. Dette 'ERC Consolidator Grant'-stipendet vil gjøre meg i stand til å bygge videre på den eksisterende kompetansen ved CEED og GEO for å sette sammen et slikt team. Med en så rik og sammensatt forskergruppe, vil vi være i stand til å få en bedre forståelse av historien til platebevegelse og hvordan det har formet utviklingen av det helhetlige jordsystemet.

Mathew Domeier er forsker ved CEED og Institutt for geofag. Han har sin forskningsinteresse på problemstillinger innen global paleogeografi og den kinematiske historien til de tektoniske platene. Han underviser ved UiO innen tektonikk, geofysikk og jordmagnetisme. I 2019 fikk Domeier utmerkelsen Arne Richter Award for Outstanding Early Career Scientists (link; EGU).

Om ERC Consolidator Grants

ERC Consolidator Grants blir tildelt fra Det europeiske forskningsrådet (ERC) og er utformet for å støtte fremragende forskere på det karrierestadiet der de fortsatt kan konsolidere sitt eget uavhengige forskningsteam eller program. De forskerne (Principal Investigators) som får stipender må demonstrere den banebrytende naturen, ambisjonen og gjennomførbarheten til deres vitenskapelige forslag eller prosjekt.

ERC Consolidator Grants gis fra ERC, og er for maksimalt 2 000 000 EUR for en periode på 5 år. Les mer på ERC sine sider for ERC Consolidator Grants.

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 17. mars 2022 15:53 - Sist endret 13. juni 2022 12:18