Fjernet R2-krav for opptak til Geologi og geografi fra 2022/2023

Skal du søke geofag ved Universitetet i Oslo? For opptak til studieåret 2022/23 er det ikke lenger krav om full matematikkfordypning (R2) for bachelorprogrammet i Geologi og geografi.

Bilde av skilt ved inngangen av Geologibygningen. Foto: GK/UiO

Opptakskrav for søkere til bachelorstudiet i Geologi og geografi ved UiO blir fra studieåret 2022/2023 endret slik at du ikke trenger full matematikkfordypningen R2 for å søke. Det holder med matematikk R1 (eller Matematikk S1 + S2). Men alle med R2 er fortsatt velkommen til å søke. Foto: UiO/gk

Endring i opptakskrav fra studieåret 2022/2023

For bachelorprogrammet i Geologi og geografi er det endringer i opptakskravet for søkerne med søknadsfrist 20. april. Matematikk R2 fra videregående skole var en del av opptakskravet til og med studieåret 2021/2022, som en del av en forsøksordning, men fra og med studieåret 2022/2023 fjernes dette.

I det nye opptakskravet er det ikke lenger nødvendig med utvidet mattefordypning, det såkalte R2-kravet. Opptakskravet som gjelder nå er generell studiekompetanse, og det spesielle opptakskravet er Matematikk R1 (eller Matematikk S1 + S2). Søkere må i tillegg ha full fordypning i minst ett av de andre realfagene fra videregående, som for eksempel fysikk, kjemi og geofag. Søkere med R2 søker selvsagt på lik linje med de som ikke har det. 

Se de nye opptakskravene for Geologi og geografi

Utvidet matematikkrav gav færre studenter

Forsøksordningen for opptak med R2-krav for Geologi og geografi fra studieåret 2017/2018 gav lavere søkertall. Siden 2019/2020 var bachelorprogrammene i geofag ved UiO blant svært få norske høyere utdanningsinstitusjoner som krevde R2 for opptak. 

Fjerningen av R2-kravet betyr ikke at studiet i Geologi og geografi beveger seg bort fra realfag. Karianne S Lilleøren er utdanningsleder ved Institutt for geofag, og hun utdyper:

– Studiet i geologi og geografi bygger på og vil også i fremtiden ha en bred forankring i matematikk, programmering, statistikk, mekanikk og andre realfag med det nye opptakskravet. De første semestrene i studieløpet har støtteemner innen andre realfag, men man trenger ikke å ha det høyeste nivået i matematikk for å gjennomføre studieprogrammet.

Det er mulig å tilpasse realfagsemnene i studieprogrammet til et høyere nivå for de som har R2 fra videregående skole, og som vil beholde matematikknivået i realfag.

Ingen endring i opptakskravene for Geofysikk og klima-programmet

Institutt for geofag tilbyr også et annet bachelorprogram – Geofysikk og klima. For dette studiet er opptakskravet ikke endret. Studiet var en del av samme forsøksordningen som nevnt over, men her er kravet om Matematikk R2 gjort permanent fra studieåret 2022/2023.

Skal du søke på dette studiet trenger du i tillegg til generell studiekompetanse matematikk tilsvarende Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2, og full fordypning i minst ett av de andre realfagene fra videregående skole.

Se opptakskravene for Geofysikk og klima

Om studiene i geofag ved UiO

En utdanning innen realfag og geofag gir mange muligheter. Med kunnskap og kompetanse innen geofag åpner det seg opp spennende karriereveier i yrker som ivaretar viktige oppgaver i det offentlige og det private næringsliv.

Les mer om studiene:

Hvorfor velge geofag ved UiO? - Institutt for geofag

Vi forteller! Korte filmer om studiene i geofag

Publisert 18. feb. 2022 14:29 - Sist endret 18. feb. 2022 14:31