Formidlingsglede for geofag på Geologiens dag 2022!

Geologiens dag er et årlig arrangement arrangert av Norsk Geologisk Forening. Det var høstlig denne lørdagen 10. september, men til tross, mange var innom standområdet ved Naturhistorisk museum/NHM. Flere geostudenter og ansatte fra Institutt for geofag deltok med ulike aktiviteter og på stands på årets arrangement.

Foto: Studenter på Geologiens dag 10. september. Studenter fra GÆA (Gæa Norvegica) og Geofaglig fagutvalg – GFU deltok på flere forskjellige stands, og bidro til faglige opplegg og formidling med ulike aktiviteter på Geologiens dag 2022, den 10. september. I tillegg deltok flere ansatte fra Institutt for geofag. Foto: Gunn Kristin Tjoflot

Studenter på Geologiens dag 2022. Studenter fra GÆA (Gæa Norvegica) og Geofaglig fagutvalg – GFU deltok på flere forskjellige stands, og bidro til faglige opplegg og formidling med ulike aktiviteter på Geologiens dag den 10. september. I tillegg deltok flere ansatte fra Institutt for geofag. Foto: Gunn Kristin Tjoflot

Tradisjonstro i september arrangeres Geologiens dag av Norsk Geologisk forening i samarbeid med flere. I anledning dagen er det et stort program med arrangementer over det ganske land. I Oslo er det flere aktiviteter, hovedsaklig sentrert på et standområde ved Naturhistorisk museum, Tøyen. Her er det mulighet å snakke med fagfolk og å delta på flere aktiviteter.

Standområdet er utenfor Naturhistorisk museum og de som var innom museet kunne etterpå også få med seg demonstrasjon av CO2 lagring, forsøk som illustrerte jordskjelv, visning av modell av Mars-roveren, eller å studere en tynnslip i mikroskop med mer.

Under følger noen bilder fra stands og aktiviteter der studenter og ansatte fra Institutt for geofag deltok:

Mars-roveren Perseverance og georadaren RIMFAX

Foto: Georadaren RIMFAX: Spesielt interessant i år var standen med en enkel modell av Mars-roveren Perseverance som har med den norske georadaren RIMFAX. Georadaren er utviklet ved UiO, nærmere sagt Institutt for teknologisystemer. Modellen ble forklart av geostudenter som arbeider med prosjektet nå. Roveren er nå operativ på Mars og tar prøver fra overflaten på bakken, samt radarbilder langt ned i bakken. Foto: gk/UiO
Georadaren RIMFAX: Spesielt interessant i år var standen med en enkel modell av Mars-roveren Perseverance som har en norsk georadar RIMFAX. Georadaren er utviklet ved UiO, nærmere sagt Institutt for teknologisystemer. Modellen ble presentert og forklart av geostudenter som arbeider på prosjektet. Roveren er nå operativ på Mars og tar prøver fra overflaten på bakken, samt radarbilder langt ned i bakken. Foto: gk/UiO

CO2 lagring, enkelt forklart av forskere fra NCCS ved UiO

CO2 lagring: Her presenterer Rikke prinsippene bak lagring av gassen CO2 i geologiske formasjoner i undedrgrunnen på standen til forskergruppen NCCS ved UiO. Foto: Gunn Kristin Tjoflot
CO2 lagring: Her presenterer Rikke prinsippene bak lagring av gassen CO2 i geologiske formasjoner i undergrunnen på standen til forskergruppen NCCS ved UiO. Foto: Gunn Kristin Tjoflot

Publikum fikk mulighet for å se en ekte tynnslip

Foto: Hvordan ser en tynnslip egentlig ut?: På Geologiens dag var det mulig for interesserte å se tynnslip av stein og mineraler, presentert på standen av Salah. Foto: gk/UiO
Hvordan ser en tynnslip egentlig ut?: På Geologiens dag var det mulig å se tynnslip av stein og mineraler, og på skjermen på bildet vises tynnslip av vanlig mørtel som et eksempel. Salah fra Tynnsliplaboratoriet ved Institutt for geofag kunne i tillegg vise tynnslip av flere andre typer materiale. Slike tynnslip er brukt for for detaljundersøkelser av bergarter og mineraler. Foto: gk/UiO

Studentene gjør en viktig jobb for formidling

Foto: Flinke formidlere: Her er teamet med geostudenter som deltok på stands og formidling av geofag på Geologiens dag 2022. For anledningen er de fotografert ved en fossilkopi fra museets formidlingssamling. Foto: Gunn Kristin Tjoflot
Flinke formidlere: Her er teamet med geostudenter som deltok på stands og formidling av geofag på Geologiens dag 2022. For anledningen er de fotografert bak en fossilkopi fra formidlingssamlingen til Naturhistorisk museum/NHM. Flere studenter var med tidligere på dagen, og kunne ikke delta på bildet. Foto: Gunn Kristin Tjoflot

Fryktinngytende dinosaurer

Foto: Populært blant de minste: Dinosaurpuslespill av en fryktinngytende Iguanodon. Alle deler kan tas fra hverandre og settes sammen igjen. Dette puslespillet er også fra formidlingssamlingen til Naturhistorisk museum/NHM. Foto: gk/UiO
Populært blant de minste: Dinosaurpuslespill av en fryktinngytende Iguanodon. Alle deler kan tas fra hverandre og settes sammen igjen. Dette puslespillet er også fra formidlingssamlingen til Naturhistorisk museum/NHM. Foto: gk/UiO

Om Geologiens dag

Geologiens dag blir arrangert i september hvert år av Norsk Geologisk Forening i samarbeid med flere andre aktører. Fra Institutt for geofag bidro i år studenter fra GÆA og Geofaglig fagutvalg og det var bidrag og stands med fagfolk fra instituttet. I tillegg deltar fagfolk fra NHM, samt andre aktører slik som faglige interesseforeninger innen geofag/geologi/geofysikk som er tilhørende i Oslo. 

Foto: Geologiens dag 2022: Kort oppsummert mange besøkende i alle aldre, også i år gode informative stands der man kunne delta i aktiviteter. Foto: gk/UiO
Geologiens dag 2022: Kort oppsummert mange besøkende i alle aldre, også i år gode informative stands der man kunne delta i aktiviteter. Foto: gk/UiO

Velkommen igjen til neste års Geologiens dag!

https://geologiensdag.no/

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 15. sep. 2022 12:11 - Sist endret 16. sep. 2022 10:23