Opprusting av avanserte måleinstrumenter i geokjemilaboratoriet

Organic Geochemistry Laboratorium ved Institutt for geofag får en opprusting av avanserte måleinstrumenter. Det er nylig kjøpt inn to nye gasskromatografer og datautstyr med støtte fra Lundin og Aker BP.

Institutt for geofags 'Organisk geokjemilab' består av flere høyspesialiserte instrumenter for å måle biomarkører. Denne Thermo TSQ 8000 (gas chromatograph - triple quadrupole mass spectrometer) er hovedsinstrumentet. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO

Institutt for geofags 'Organisk geokjemilab' består av flere høyspesialiserte instrumenter for å måle biomarkører. Denne Thermo TSQ 8000 (gas chromatograph - triple quadrupole mass spectrometer) er hovedsinstrumentet. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO

I et nytt forskningsprosjekt støttet av Lundin Norge og Aker BP skal professor Dag A Karlsen og team undersøke migrasjonssystemene på Haltenterrassen i Norskehavet, en region med mange olje- og gassfunn. Haltenterassen er et område der forskerne ved instituttet har gjort forskning og undersøkelser siden tidlig 1990-tallet.

En av gasskromografene for undersøkelse av organisk materiale ved Organic Geochemistry Laboratorium/Institutt for geofag. Foto: Dag A. Karlsen
En av gasskromografene for undersøkelse av organisk materiale ved Organic Geochemistry Laboratorium/Institutt for geofag. Foto: Dag A. Karlsen

Organisk geokjemi handler om kjemisk analyse av organiske forbindelser i geosfæren. Støtten gjør det mulig å oppgradere det høyspesialiserte utstyret som brukes i laboratoriet for undersøkelser av organiske komponenter i petroleums- og miljøprøver. 

Splitter nytt utstyr

Det er mellom annet kjøpt inn to nye gasskromatografer. Disse brukes i en kjemisk analysemetode der det organiske innholdet i geologiske prøver blir fordampet og separert i individuelle forbindelser gjennom en kapillær kvartskolonne (rør). Hvordan det organiske materialet beveger seg ved fordampningen forteller noe om migrasjonsmønsteret i stoffet som undersøkes. 

Utstyret som inngår i laboratoriet brukes både i forskning og i undervisningen ved instituttet, opplyser Dag A. Karlsen.

Laboratoriet inngår i Institutt for geofags infrastruktur, og har opp gjennom årene hatt tilknyttet flere enn 60 cand.scient. studenter, masterstudenter samt PhD-stipendiater innen fagretningene sedimentær geokjemi/ oljegeologi/ miljøgeokjemi/ bioremediation. Det har også vært tilknyttet et betydelig antall Postdoc forskere. 

Mer informasjon på Institutt for geofags nettsider for infrastruktur:

Organic Geochemistry Laboratorium

Les også omtale av det nye prosjektet på:

Viktig bidrag til norsk energiforskning og -utdanning, geoforskning.no, 27.4.2022.

 

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 9. mai 2022 14:23 - Sist endret 9. mai 2022 14:23