Har vi tatt regnet for gitt?

Tørkeforhold som vi opplever nå på Østlandet, kan bli vanligere i fremtiden. 'Det betyr at vi bør tenke annerledes om måten vi bruker og forvalter vannressursene våre på, sier hydrologiprofessor Lena Merete Tallaksen i et nylig intervju til Energi og Klima. 

Tørke i åkerlandskap ved Riskov, Danmark. Illustrasjonsfoto: Mikkel Vognæs/Colourbox

Tørke i åkerlandskap ved Riskov, Danmark. Illustrasjonsfoto: Mikkel Vognæs/Colourbox

Tørke er et resultat av mye mindre nedbør enn normalt over lang tid, ofte kombinert med høy fordampning. Tørke kan medføre store negative konsekvenser for vannkraft, vannforsyning, skogbruk, jordbruk og økosystemer. I tillegg kreves det økt beredskap til vannforsyning og for å håndtere økt brannfare. 

Professor i hydrologi Lena Merete Tallaksen, Institutt for geofag, UiO er intervjuet om tørke og de utfordringer som tørke medfører i spalten ekspertintervjuer i nettavisen Energi og Klima publisert den 6. mai. 

Les intervjuet her:

Ekspertintervjuet: Har vi tatt regnet for gitt?, Energi og Klima, Norsk klimastiftelses nettavis, 6.5.2022

Publisert 9. mai 2022 16:57 - Sist endret 10. mai 2022 09:28