I media

På denne websiden har vi samlet noen presseklipp der ansatte ved Institutt for geofag, Universitetet i Oslo har uttalt seg i media i intervju, kronikker eller gitt andre bidrag i offentlig debatt. Listen er ikke uttømmende.

VEGA – Oslo Pix 2022: Olivier Galland, forsker på vulkaner og geolog ved Universitetet i Oslo, på scenen på VEGA der han introduserer filmen om Katia og Maurice Krafft og deres viktige arbeid innenfor forskning på og farer ved vulkanutbrudd. Foto: Gunn Kristin Tjoflot

Det franske ekteparet Krafft levde og døde for en dypere forståelse av vulkanenes mysterier. Dokumentaren Fire of Love beskriver deres liv og arbeid. På filmvisningen 1. sept. på Oslo Pix var Olivier Galland, forsker ved Institutt for geofag invitert til å introdusere filmen for publikum. 

Tørke i åkerlandskap ved Riskov, Danmark. Illustrasjonsfoto: Mikkel Vognæs/Colourbox

Tørkeforhold som vi opplever nå på Østlandet, kan bli vanligere i fremtiden. 'Det betyr at vi bør tenke annerledes om måten vi bruker og forvalter vannressursene våre på, sier hydrologiprofessor Lena Merete Tallaksen i et nylig intervju til Energi og Klima. 

Foto tatt av Mars-roveren Perseverance i Jezero-krateret, 17. april. Roveren leter etter tegn på liv, men skal også samle inn mineraler og støv som skal undersøkes når de kommer til jorda. Foto: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

En samling av mineraler og mineralbeskrivelser – The Planetary Terrestrial Analogues Library (PTAL) skal hjelpe forskerne med å forstå overflaten på Mars. Ressursen er nå klar til ESAs neste Mars-rover oppdrag (trolig utsatt til 2028), og befinner seg fysisk på UiO. PTAL-prosjektet er ledet av professor Stephanie Werner, som nylig er intervjuet av forskning.no.

Fagdiskurs; Hvor går norsk geologi? Debattinnlegg fra geologiprofessorer ved Institutt for geofag, deriblandt prof. em. Knut Bjørlykke (bildet). Foto: Ronny Setså/Geoforskning.no

I et innlegg på geoforskning.no tar fire professorer ved Institutt for geofag opp spørsmål om geologifagets rolle i samfunnet; Hvor går norsk geologi? Les hele innlegget fra Knut Bjørlykke, Ellen Roaldset, Per Aagaard og Helge Hellevang, Institutt for geofag på nettportalen geoforskning.no.

Illustrasjon: DART sonden NASA Bilde: NASA/Johns Hopkins Applied Physics Lab

Små asteroider treffer Jorda hver dag og brenner opp. Men hva med de virkelig store asteroidene? NASA og ESA skal nå teste ut å endre kursen til en for oss ufarlig asteroide ved hjelp av en kollisjon. Kommentar fra prof. Stephanie Werner, CEED til forskning.no.

Foto av vikingslandbruk hentet fra levende historie på Fotevikens Museum i Sverige. Foto: Fährtenleser/Wikimedia

Vikingane og deirans forfedres jordbrukspraksis kan gje inspirasjon til tilpassingsdyktige matsystemer i dag. I ein ny studie frå VIKINGS-prosjektet, GEO, UiO undersøkte forskarane korleis skandinaviske samfunn tilpassa sitt landbruk i ein periode i europeisk historie prega av sterke klimasvingningar. Les om studien på 'News by AGU'.

Foto: Tørke i landskap

FN har nylig utgitt ein rapport om tørke og konsekvensar av tørke. Dei advarar om at tørke har alvorlege konsekvenser for samfunn, økosystem og økonomi. Lena Tallaksen er professor i hydrologi ved Institutt for geofag, og har vorte intervjua av Dagbladet den 20. juni i forbindelse med dette. 

Nordlys sett fra den internasjonale romstasjonen. Foto: NASA

Polene byttet plass midlertidig og jordens magnetfelt brøt sammen. Dette kan ha hatt større konsekvenser enn man har tidligere antatt, ifølge en ny studie fra forskere i Australia. Studien er omtalt i forskning.no, og har med intervjukommentarer fra Trond Helge Torsvik.