I media - Side 10

Vanlig sot kan framskynde smelting av snø og havis i Arktis. Sot gir svarte flater som absorberer mer sollys enn hvitt noe som kan gi raskere nedsmelting av is og snø som resultat. I doktorgradsavhandling viser Mara Sand til at sot som slippes ut i nordområdene kan ha fem ganger så stor oppvarmingseffekt sammenliknet med sot som slippes ut lenger sør.

Det er funnet et 4,4 milliarder år gammelt krystallfragment som stammer fra Jordens tidligste historie. Undersøkelser av steinen er gjort av forskere ved Wisconsin-Madison Universitetet, ifølge CNN. Professor ved Institutt for geofag, Fernando Corfu har blitt intervjuet av det norske nettstedet ABC nyheter i forbindelse med funnet.

Den tryggeste formen for CO2-lagring er mineralisering av klimagassen i stein. Dette er også en naturlig prosess som vil skje i de fleste CO2-reservoarer. Forskerne i forskningssenteret SUCCESS ved Institutt for geofag ønsker å forstå hvor raskt denne prosessen skjer. Les intervju med forsker Helge Hellevang på nettstedet geoforskning.no.

Intervju med Brit Lisa Skjelkvåle i geoforskning.no – Geoprofiler. Skjelkvåle overtok som instituttleder i mai 2013 ved Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo. Ett av hennes mål som leder er å legge til rette for mindre byråkrati for forskerne på Instituttet.

Debatt innlegg av førstelektor Karianne Lilleøren i Aftenposten Viten om studenter som er mer opptatt av PCen enn forelesningen. Mulitasking av notater, epost og Facebook kan medføre at studentenes læringsutbytte av en forelesning kan bli dårlig. På sikt kan dette redusere de faglige prestasjonene.

På samme måte som NTNU utviklet seg fra ingeniørhøyskole til et universitet med et bredt studietilbud, bør UiO også inkludere teknologiske fag, mener professor emeritus Knut Bjørlykke ved Institutt for geofag i sitt leserbrev i Uniforum ved UiO.

Feltarbeid i undervisningsopplegget skal gjøre elever i stand til å bruke naturfagteorien i praksis. Men hvorfor feiler da videregående elever i praktiske oppgaver som barneskolebarn klarer helt fint? Kari Beate Remmen har nylig forsvart sin doktoravhandling ved Institutt for geofag om nettopp feltarbeid i skolen. Les om hennes funn i artikkelen på forskning.no.

Et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for geofag og Universitetet i Dar es Salaam (UDSM) som ble opprettet for å undersøke den geologiske historien til Mandawabassenget langs kysten av Tanzania, har fått ny relevans i og med funn av gass i området. Professorene H. Dypvik og A. Andresen startet prosjektet i 2010, og med seg i arbeidet har de en doktorgradsstipendiat og flere masterstudenter fra begge universitetene. Les om denne forskningen i en serie artikler på nettstedet geoforskning.no.

I en Viten artikkel i Aftenposten omtales en forskningsartikkel som gir ny kunnskap om et vulkanutbrudd som skjedde i 1257. Vulkanutbruddet medførte at sommeren uteble helt det året utbruddet skjedde. Et endeløst regnvær førte til avlingssvikt og sult og mange mistet livet. Artikkelen er skrevet av PGP forskerne Anja Røyne, Fysisk Institutt og Olivier Galland, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo, men er altså ikke egen forskning, men forskningsfunnene er basert på en artikkel fra en fransk forskergruppe.

Innlegg om energiforskning betalt av oljeselskap er uetisk av Knut Bjørlykke, professor emeritus, Institutt for geofag. På trykk i Dagens Næringsliv den 22. november 2013.