I media - Side 13

Et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for geofag og Universitetet i Dar es Salaam (UDSM) som ble opprettet for å undersøke den geologiske historien til Mandawabassenget langs kysten av Tanzania, har fått ny relevans i og med funn av gass i området. Professorene H. Dypvik og A. Andresen startet prosjektet i 2010, og med seg i arbeidet har de en doktorgradsstipendiat og flere masterstudenter fra begge universitetene. Les om denne forskningen i en serie artikler på nettstedet geoforskning.no.

I en Viten artikkel i Aftenposten omtales en forskningsartikkel som gir ny kunnskap om et vulkanutbrudd som skjedde i 1257. Vulkanutbruddet medførte at sommeren uteble helt det året utbruddet skjedde. Et endeløst regnvær førte til avlingssvikt og sult og mange mistet livet. Artikkelen er skrevet av PGP forskerne Anja Røyne, Fysisk Institutt og Olivier Galland, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo, men er altså ikke egen forskning, men forskningsfunnene er basert på en artikkel fra en fransk forskergruppe.

Innlegg om energiforskning betalt av oljeselskap er uetisk av Knut Bjørlykke, professor emeritus, Institutt for geofag. På trykk i Dagens Næringsliv den 22. november 2013.

I midten november disputere Helge Løseth som doktor philos i geologi ved Institutt for geofag, UiO med avhandlingen: Ny seismisk tolking avslører kilden til oljen, verdens største sandvulkan, og hvorfor det er fjell i Norge. Løseth som opprinnelig er fra Steigen i Salten, Nordland, ble omtalt i lokalavisa Nord Salten og nettavisen geo365.no.

Innlegg om Universitetet i Oslo bør få "sitt eget NTNU", av Knut Bjørlykke, professor emeritus, Institutt for geofag. På trykk i Dagens Næringsliv den 4. oktober 2013.

I oktober disputerte Mats P. Björkman, PhD i atmosfærevitenskap ved Institutt for geofag. Björkmans doktorgradsarbeid omhandler avsetningen av nitrogen i snøen på Svalbard, og de kjemiske og fysiske prosessene som oppstår når solens stråler treffer snøen. Arbeidet ble omtalt på nettstedet npolar.no.

Fjellpartiet mellom Bøadalen og Ovridsdalen har vore ustabilt i fleire 10-år. Senioringeniør Trond Eiken ved Institutt for geofag som har gjort målingar av fjellpartiet sidan 2008, seier imidlertid at det er ikkje noko umiddelbar fare for at fjellpartiet ramlar ned. Men bevegelsen representerer ein risiko og tiltak vert fortløpande vurdert.

Brasil finansierer opphald for dei beste studentane sine i realfag og medisin ved verdas beste universitet i den kommande tre års perioden. I alt 65 studentar kjem til Noreg, deriblandt dei 28 studentar som har kome til UiO i haust. Fleire av Brasil studentane tar emner ved Institutt for geofag. Les artikkel i Uniforum den 9.9.2013.

Førsteamanuensis Luke Copland, Universitete i Ottawa, og professor Jon Ove Hagen, UiO ble januar 2013 intervjuet i SIU magasinet om det internasjonale forsknings- og utvekslingsprogrammet med master og PhD studenter som pågår i GlacioEx programmet.

GlacioEx på web: www.mn.uio.no/glacioex

Urgamle pollenkorn kan visa oss korleis bartre overlevde ei av jordas største utryddingsepisodar. Førsteamanuensis Wolfram M. Kürschner ved Institutt for geofag har saman med britiske kollegaer studert korleis ei no utdøydd gruppe bartre overlevde ekstreme klimaendringar i Jura - Krit perioden for 200 millionar år sidan.