I media - Side 9

Mange studenter har hatt gleden av å reise på feltstudiet SVALEX på Svalbard. Institutt for geofag kan ha sendt studenter og vitenskaplige ansatte til Svalbard for siste gang denne høsten. Professor Arild Andresen har vært med alle de 14 årene SVALEX har blitt arrangert og har blitt intervjuet i en artikkel på geoforskning.no.

Det er usikkerhet rundt hvordan den antarktiske innlandsisen påvirker den globale havnivåstigningen. En del av usikkerheten skyldes mangelfull kunnskap om isens totale massebalanse skriver glasiologene A. Sinisalo og K. Langley fra Institutt for geofag og E. Isaksson, Polarinstituttet i sin artikkel Feltdata viktig for antarktiske snømodeller (Klima 2014/2).

Mer ekstremvær kan for eksempel innebære mer flom, som her i byen.

Analyse av temperaturdata fra SeNorge viser at den norske sommeren har blitt noe varmere de senere årene, spesielt juli og august, men det er i første rekke vinteren som har endret karakter. Mens trenden på årsbasis i snitt viser en økning på mer enn to grader i perioden 1979-2009, finner man en økning på hele fem grader i januar i samme periode. Les Viten artikkel i Aftenposten 18.aug. forfattet av hydrologene Lena M. Tallaksen og Irene Brox Nilsen, Institutt for geofag.

Noen av de ferske studentene på bachelorprogrammet Geofag: geologi, geofysikk og geografi Institutt for geofag ble intervjuet av Dagsavisen i første uke av studiene. Les intervjuet i Dagsavisen.

CO2 som skal injiseres og lagres i undergrunnen, Foto av forsker Helge Hellevang..

Klimagassen CO2 som skal injiseres og lagres i undergrunnen vil aldri være helt ren. Det kan få konsekvenser for gassens oppførsel og lagringspotensialet sier forsker Helge Hellevang i et intervju på nettstedet geoforskning.no den 17. juli.

Historien om de største vulkanutbruddene i de siste 2000 årene kan befinne seg i isbreer i Antarktis. Et forskningsprosjekt ledet av forskere fra DRI og hvor geoforskere ved Institutt for geofag med flere har bidratt, har studert isbrekjerner fra Antarktis.

På Nordaustlandet på Svalbard finn ein iskappa Austfonna. Akkurat no surger utløpsbreen Basin-3 på Austfonna for første gang på 140 år. Det betyr at breen slepp truleg ut meir is ut i havet enn alle andre isbreer på Svalbard til saman. Isbreforskar Thorben Dunse ved Institutt for geofag, er intervjua 16. mai i Svalbardposten om bevegelsane i breen.

Professor emeritus Knut Bjørlykke professor emeritus, Institutt for geofag skriver i en Viten artikkel den 4. april om fossilt brensel og nye kilder til reserver. Tidligere antok man at beholdningen av olje og gass var begrenset, men nå er det kommet flere kilder til fossilt brensel som viser at vi ikke kommer til å slippe opp for denne typen brennstoff med det første.

For å finne olje og gass er det viktig med detaljert kunnskap om de ulike bergartene og systemene der olje og gass har blitt lagret for mange millioner år siden. En som vet mye om dette er professor Dag Karlsen ved Institutt for geofag, UiO, som har hatt en spesiell interesse for kildbergarter og petroleumssystemer på Norsk sokkel og tilgrensende havområder utenfor Norskekysten. Les intervju i bladet Geo.

The article "Werner, S.C., Ody, A., Poulet, F., (2014). The Source Crater of Martian Shergottite Meteorites. Science, 7 March 2014, Vol. 343, #6175." published March 3 in Science got a massive media cover in international press.