Konferanse for FRONT med boklansering; Likestilling i akademia – fra kunnskap til endring

Dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO Solveig Kristensen åpnet Female Researchers On Track (FRONT) sin konferanse den 8. november på Hotell Bristol i Oslo. Årets konferansetema var Likestilling i akademia, og i år stod det også en boklansering på programmet.

Foto: Professor Lena Merete Tallaksen, GEO, forfatterne Lotta Snickare og Øystein Gullvåg Holter og debattleder Aud Tønnesen, dekan ved Teologiske fakultet, i samtale om likestilling i akademia under konferansen. Foto: Hilde Omberg/UiO

Professor Lena Merete Tallaksen, GEO, forfatterne Lotta Snickare og Øystein Gullvåg Holter og debattleder Aud Tønnesen, dekan ved Teologiske fakultet, i samtale om likestilling i akademia under konferansen. Foto: Hilde Omberg/UiO


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i samarbeid med Senter for tverrfaglig kjønnsforskning, Universitetet i Oslo (UiO) inviterte den 8. november til konferanse for kunnskapsprosjektet Female Researchers On Track (FRONT) på Hotell Bristol i Oslo. Konferansen ble åpnet av dekan ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO Solveig Kristensen.

FRONT har som mål å skape en langsiktig kulturendring for økt likestilling og kjønnsbalanse ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, UiO. Prosjektet ble startet i 2015 som et forsknings- og tiltaksprosjektet, og det har finansiering fra Forskningsrådets BALANSE-program. 

Cover for bok: Likestilling i akademia – fra kunnskap til endring, Open Access, Cappelen Damm Akademisk.
Boken er open access og leses fritt fra Cappelen Damm Akademisk.

På konferansen ble boka «Likestilling i akademia – fra kunnskap til endring» lansert og presentert. Boka har nye og interessante forskningsresultater om egen organisasjon.

Konferansen hadde også presentasjoner fra ledende norske og nordiske forskere og foredragsholdere innen likestilling i akademia. 

    Referanse til bok:

    Holter, G., Ø., & L. Snickare (2021): Likestilling i akademia – fra kunnskap til endring. Cappelen Damm Akademisk/ open access. DOI https://doi.org/10.23865/noasp.143

    Se også: 

    Av Gunn Kristin Tjoflot
    Publisert 22. nov. 2021 11:29 - Sist endret 22. nov. 2021 14:40