Robin Benjamin Zweigel

Bilde av Robin Benjamin Zweigel
English version of this page
Rom 404
Brukernavn
Besøksadresse Geologibygningen
Postadresse Postboks 1047 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Jeg er interessert i de fysiske prosessene som vi kan observere når vi er ute i naturen, og jeg har en forkjærlighet for kalde og barske miljø. Dette gjelder i atmosfæren, hydrosfæren, kryosfæren, økosystemet og bakken, og jeg bruker numeriske modeller til å studere dette.

Tidligere har jeg jobbet og studert på Svalbard, hvor jeg utforsket hvordan det at snø blir blåst rundt av vinden gir store forskjeller i lokal bakketemperatur, og hvordan dette kan inkluderes i permafrostmodellen CryoGrid. For tiden er jeg stipendiat i prosjektet Permafrost4Life, hvor vi prøver å nøste opp i hvordan økosystemer, permafrost og vannsyklus samspiller i Mongolia. Min jobb er å studere hvordan skog og annen vegetasjon påvirker lokal permafrost, og hvordan vi kan simulere den lokale vannsyklusen i slike miljø med CryoGrid. Veiledere er Sebastian Westermann (UiO, GeoHyd), Kjetil Schanke Aas (UiO, MetOs) og Hanna Lee (NTNU).

Bakgrunn

  • 2021 – Stipendiat, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo
  • Vinteren 2020/2021  Overvintring på Bjørnøya, Svalbard
  • 2020  MSc i geofag, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo
  • 2018  BSc Geofysikk og klima, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo
  • 2017  BSc Meteorologi og oseanografi, Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen
Emneord: Land surface modelling, Permafrost, Cryosphere

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 21. juni 2021 09:49 - Sist endret 10. jan. 2022 09:58

Prosjekter