Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES)

CEES ble opprettet som et Senter for fremragende forskning (SFF) i 2007. 10-årsperioden som SFF tok slutt i oktober 2017, men CEES føres videre som et senter og seksjon ved instituttet. CEES fokuserer på økologi og evolusjon. Senteret er anerkjent internasjonalt og koordinerer flere nettverk og treningsprogrammer innen økologi og evolusjon.

CEES består av 130 personer, inkludert studenter, forskere og teknisk og administrativt personale, fra omtrent 20 forskjellige nasjonaliteter. Det innovative med CEES er integrasjonen av interdisiplinære vitenskapelige felt for å studere økologiske og evolusjonære prosesser.

Senteret er ledende innenfor forskning som kobler både innhøstingspraksis og klimavariasjon til evolusjonære forandringer og har stor ekspertise i et bredt utvalg av økologiske og evolusjonære emner. I tillegg har CEES en rekke statistikere og post doktorer/forskere som har kompetansie i bruk av avanserte statistiske metoder. CEES er kjent for å publisere i de aller beste internasjonale journaler som Nature, Science og PNAS, og forskerne skriver årlig rundt 120 artikler i fagfellevurderte journaler.

Medlemmer av CEES har mottatt priser både for forskning og popularisering av vitenskap. Senteret har etablert et godt internasjonalt forskningsmiljø for unge forskere med journalklubber, hyppige studentpresentasjoner, mini-symposier som involverer topp internasjonale forskere og en årlig student konferanse. Gjesteforelesninger holdt av topp internasjonale forskere blir omtrent holdt ukentlig, og de inviterte forskerne har et produktivt samarbeid med sine kollegaer ved CEES.

CEES ledes av professor Kjetill S. Jakobsen.

Les mer om CEES på deres hjemmeside (engelsk).

Emneord: Biokjemi, Bioteknologi, Botanikk, Cellebiologi, Evolusjon, Ferskvann, snø og is, Fysiologi, Havforskning, Klima og miljø, Livsvitenskap, Mikrobiologi, Molekylærbiologi, Natur- og biomangfold, Sopp-mykologi, Toksikologi, Zoologi, Økologi
Publisert 8. nov. 2010 23:28 - Sist endret 10. mars 2021 21:14

Kontakt

E-post

cees-post@bio.uio.no

Leder

Kjetill S. Jakobsen

Besøksadresse

Kristine Bonnevies hus
Blindernveien 31
Oslo 

Postadresse

CEES
Institutt for biovitenskap
Universitetet i Oslo
Postboks 1066 Blindern
0316 Oslo