Deltakere i Glyconor

Navn Telefon E-post Emneord
Ute Krengel Professor +47 22855461 ute.krengel@kjemi.uio.no Kjemi, Biologisk kjemi, Livsvitenskap - life science
Kirsten Sandvig +47 22781828 kirsten.sandvig@ibv.uio.no
Anne Berit C. Samuelsen Førsteamanuensis +47-22856568 +47 99225978 (mob) +47-99225978 a.b.c.samuelsen@farmasi.uio.no Farmasi, Biologisk aktive naturstoffer, Polysakkarider, Karbohydratkjemi, Farmakognosi, beta-glukaner
Marina Elisabeth Aspholm
Jan Haug Anonsen +47 22857295 j.h.anonsen@ibv.uio.no
Julie Elisabeth Heggelund Forsker j.e.heggelund@medisin.uio.no Biologisk kjemi, Livsvitenskap - life science, antibiotikaresistens
Kari Tvete Inngjerdingen Førsteamanuensis +47 22857504 k.t.inngjerdingen@farmasi.uio.no Farmakognosi, Internasjonal helse, Medisinplanter, Bioaktive polysakkarider, Pektiner
Svein Olav Kolset Professor +47 22851383 s.o.kolset@medisin.uio.no Ernæring, Diabetes, fedme, glykobiologi, Inflammasjon, Utviklingshemmede og helse
Kristian Prydz Professor +47 22856753 kristian.prydz@ibv.uio.no Biokjemi, Glykoproteiner, Livsvitenskap, Cellebiologi, Intracellulær transport, Proteoglykaner, Golgiapparatet
John Michael Koomey Professor +47 22854091 j.m.koomey@ibv.uio.no Livsvitenskap - life science
Berit Smestad Paulsen +47 22856572 b.s.paulsen@farmasi.uio.no Etnofarmakologi, Farmasi, Farmakognosi, Medisinplanter, Pektiner, Naturstoffer, Bioaktive polysakkarider
Lise Berven
Joël Benjamin Heim
Kaare Bjerregaard-Andersen
Michele Cascella Professor +47 22855420 michele.cascella@kjemi.uio.no
Line Mariann Grønning-Wang
Ieva Ailte Hjelseth