English version of this page

Aktuelt

Aktuelle saker

  • nordic-imagingplattform Nordiske imaging plattformer tildelt støtte fra NordForsk 20. mai 2020 14:27

    Det nordiske nettverket av imaging plattformer, Bridging Nordic Microscopy Infrastructures BNMI, har blitt tildelt 2.5 millioner kroner fra NordForsk. Den norske noden i dette nettverket er NorMIC Oslo, en infrastruktur ved Institutt for biovitenskap, UiO.

  • Smittevernveileder for Universitetet i Oslo 15. mai 2020 11:18

    Regjeringen har åpnet for at flere ansatte skal få komme tilbake til arbeidsplassen sin. For at smittevernhensynene skal ivaretas, har Universitetet i Oslo utviklet en veileder for smittevern.

  • nfr-forskning Ni forskningsprosjekter for bekjempelse av koronaviruset til UiO 7. mai 2020 10:50

    Prosjektene skal finne løsninger på koronavirusutbruddet. Universitetet i Oslo står for ni av de totalt 30 tildelingene Forskningsrådet nå gjør. Ytterligere to prosjekter går til Oslo Universitetssykehus.