Biologiolympiaden 2016-2017

Foto: Terie Heiestad/UiO

Deltagelse i året interasonale finale i Coventry, UK

Bildet kan inneholde: Sosial gruppe, Begivenhet, Team, Moro, Kunst.

Vi gratulerer Sander, Atle, Astrid og Hilde med strålende innsats i årets internasjonale finale i Coventry, UK.

Elevene gikk igjennom to teoretiske og tre praktiske eksamener under finalen. Ellers bestod finalen av mye sosialt med elever fra 67 andre land.  

Norge fikk ingen medaljer i år, men Atle og Sander fikk diplomet "hederlig omtale". Flott innsats!

På bildet ser vi hele den norske delegasjonen bestående av deltagerne Astrid, Atle, Sander og Hilde, og jurymedlemmene Finn-Eirik, Malin og Vilde.

 

 

Vinnere biologiolympiaden skoleåret 2016/2017

Vinneren i Norsk Biologiolympiade skoleåret 2016/2017 ble:

1.plass: Sander Sørbø

2.plass: Elias Skorpen

3. plass: Atle Indergård

4. plass: Hilde Elholm

5. plass: Astrid Winnberg Skoge

 

Sander, Atle, Hilde og Astrid skal representere Norge i den internasjonale biologiolympiaden i Coventry, UK som gjennomføres 23-30 juli 2017.

Vi gratulerer vinnere og resten av finaledeltagerene med en strålende innsats i årets finaleuke i biologiolympiaden.

Finalistene biologiolympiaden 2017

Det var 16 finalister i biologiolympiaden 2017.

I tillegg ønsker vi å gratulere Vilde Haltevold Stensrud fra Charlottenlund VGS i Sør-Trøndelag med å være en av de 17 beste i årets Olympiade. Vilde oppfyller ikke kravene for deltagelse i den internasjonale biologiolympiaden og kan derfor ikke delta i den Norske finalen. Vilde vil motta en gave og et diplom fra Biologiolympiaden.

Elever med 15,6/25 poeng eller mer gikk videre til finalen.

Vi ønsker også å gratulere alle deltagende elever med god prestasjon i årets olympiade. Det var mange gode besvarelser og et høyt faglig nivå.
Om du har vært deltager i årets runde 2 og lurer på din eksakte poengsum kan du ta kontakt med Malin Benum Røe.

Resultater, runde 1

Runde 1 er gjennomført på 53 skoler rundt om i landet og hele 797 elever har deltatt i årets olympiade. Gjennomsnittlig resultat fra runde 1 er 15,6/30 riktige svar.  Årets runde 1 var derfor litt vanskeligere en fjorårets.

Elever med 22 poeng eller fler i runde 1 går videre til runde 2. Runde 2 skal avholdes mandag 23.januar 2017 og varer i 90 minutter.

Vi takker alle elever og lærer som har deltatt i  runde 1 i olympiaden, og gratulerer de 86 elevene fra 40 forskjellige skoler som er videre til runde 2.

Generell informasjon

Biologiolympiaden er en kunnskapskonkurranse for elever ved videregående skoler i Norge. Vi ønsker å skape interesse for biologifaget og vise mulighetene som finnes i dette fagfeltet. Vi inviterer herved alle videregående skoler i Norge til å delta.
 
Biologiolympiaden skjer over tre runder:
Runde 1: Standardiserte flervalgsoppgaver som gjennomføres i skolen i løpet av høstsemesteret. Pensum består av Biologi1.
Runde 2: Flervalgsoppgaver som gjennomføres i skolen. Det er mulig at runde 2 også består av enkelte skriveoppgaver. Pensum består av Biologi1 og Biologi2.
Finaleuke: De beste elevene fra runde 2 blir invitert til å delta i ett ukeskurs ved Universitetet i Oslo. Dette kurset avsluttes med en finale. Vinnerene får delta i den internasjonale olympiaden i biologi senere samme år.
 
Biologiolympiaden blir arrangert av Institutt for Biovitenskap ved Universitetet i Oslo.

Informasjon om påmelding

For elever:
For at du skal delta i Biologiolympiaden må skolen din ha en kontaktperson. Kontakt biologilæreren din og hør hvem som er kontaktperson på din skole.

For lærere: 
Skoler som ønsker å delta i Biologiolympiaden må sende navn på skole og kontaktperson til Biologiolympiadekomiteen ved Malin Benum Røe. Oppgaver og mer informasjon om konkurransen sendes ut elektronisk til alle våre kontaktpersoner.

 

Kontaktpersoner

Arrangører

Olympiadene 2018/19

Biologiolympiaden skoleåret 2018/2019

Skolerunde 1: En fritt valgt dag i løpet av ukene 40-42 (1.oktober -19. oktober 2018). Tid: 45 minutter.

Skolerunde 2: 28.januar 2019. Tid: 90 min

Finaleuka og Norsk finale: Uke 13, 25-29. Mars 2019

Treningsleir for vinnere: Uke 28, 9-13 juli 2019

Internasjonal biologiolympiade: Uke 29, 14-21 juli 2019, Szeged, Ungarn

Internationale Biologiolympiader