English version of this page

Helse, miljø og sikkerhet ved IBV

Vi tar HMS på alvor ved Institutt for biovitenskap. Godt arbeidsmiljø skal sikres gjennom medvirkning, involvering og kompetanseutvikling.

Asbest i Kristine Bonnevies hus

Oppdatert informasjon om asbestsituasjon ved IBV.

HMS-mål

Bildet kan inneholde: plast, plast flaske, vann.
  • Alt arbeid skal være i tråd med UiOs overordnede målsettinger, policyer og prosedyrer
  • Studenter og ansatte har et forsvarlig lærings- og arbeidsmiljø, med fokus på forebygging.
  • Felles HMS-kultur
  • HMS-arbeidet skal utvikles for å oppfylle lovpålagte krav
  • Alt lab- og feltarbeid skal risikovurderes før arbeidet starter

Prosedyrer

Det er UiO og IBVs prosedyrer som er grunnlaget for hvordan vi jobber med HMS, både på lab og generelt ved IBV.

Risikovurderinger

For alle arbeidsoppgaver hvor du arbeider med kjemikalier, biologiske faktorer, støy, strålekilder osv. skal du først gjøre en risikovurdering i form av en SOP.

Ny masterstudent eller nyansatt på IBV?

  • Hva jeg må vite før jeg starter på IBV.
  • Fylles ut av masterstudenter og ansatte.
  • Alle er ansvarlig for å holde denne informasjonen oppdatert.

IBVs tiltak under koronavirus-pandemien

Oppdatert informasjon om tiltak på IBV basert på gjeldende smittesituasjon.