Labfrakker

På IBV bruker vi både engangsfrakker og vaskbare labfrakker.
Hvilke type frakker som tilbys hvor avhenger blant annet av type laboratorium.

Vask av labfrakker

Det er EA renhold som er ansvarlig for avtale om vask av labfrakker og arbeidstøy. For perioden 01.07.2019 - 30.06.2023 er det Elis, (tidligere Berendsen) som har avtale med UiO.

Hentedag for skittent labtøy er TORSDAG. Rent tøy leveres på samme hentested uken etter.
Nye labfrakker blir individuelt merket med kundenummer av vaskefirma ved første vask.

Vask av labfrakker/tøy fra vanlig labaktivitet

Skitne labfrakker plasseres i skittentøysekken på hentepunktet. Merk at hentedag for tøy er torsdager. Det rene tøyet blir levert på samme hentepunkt uken etter.

Nye labfrakker blir individuelt merket med kundenummer av vaskefirma ved første vask.

Vask av labfrakker/tøy fra smittefarlig labaktivitet

Skitne BSL2/GMO S3 labfrakker skal samles i vannløselige sekker, slik sørger vaskeriet for at sitt personalet ikke blir utsatt for smittefarlige agenser. Disse sekkene får man utdelt fra vaskeriet ved behov. Ta kontakt med EA via send melding, velg renhold.
Den vannløselige sekken plasseres i en tøysekk merket med rett kundenummer og settes på hentepunktet.

Nye labfrakker blir individuelt merket med kundenummer av vaskefirma ved første vask.

Hentepunkter

Vi har to felles hentepunkter på IBV. Her kan alle legge fra seg frakker og hente dem igjen uken etter.

4. etg. -  4428 Kontaktperson: Berit Kaasa (Kundenummer 222791)
2 etg. - 2222 Kontaktperson: Margarita Anna Strozynski (222794)

I tillegg har vi fire ekstra hentepunkter. Her skal det kun leveres tøy fra oppgitt lab/infrastruktur.

4. etg. - 4205 EVOGEN Molgen, Kontaktperson Maria Chiara DiLuca (Kundenummer 222793)
UE - U207 Verkstedet, Kontaktperson: Hans Borg (Kundenummer 271219)
UE - U184 Forskningsfartøyene, Kontaktperson: Jan Arne Sundøy (Kundenummer 222791)
UE - U400 InVivo, Hilde Hyldmo (Kundenummer 271219)