English version of this page

Biologiske faktorer og genmodifiserte organismer

Når du arbeider med biologiske faktorer og GMO er det viktig at du kjenner forhåndregler knyttet til klassifisering, risikovurdering, avfallshåndtering, sikkerhetsdatablad for patogener og har tilstrekkelig opplæring.

Klassifisering biologiske faktorer

Bildet kan inneholde: vann, gjennomsiktig materiale, grønn, lys, glass.Liste over klassifiserte biologiske faktorer (smitterisikogrupper) er tilgjengelig i lovdata.no

Datablader for patogener

Arbeid med patogener krever godkjenning fra Arbeidstilsynet, søknadene inneholder risikovurderinger (SOPer) og Patogen Safety Data Sheets.

Patogen Safety Data Sheets (PSDSs) er tekniske dokumenter som beskriver de farlige egenskapene til menneskelige patogener og gir anbefalinger for arbeid med disse i lab. Det kanadiske folkehelse instituttet (www.canada.ca/en/public-health) har en database for slike datablad.

Genmodifiserte organismer

Arbeid med GMO krever godkjenning fra Helsedirektoratet. Søknadene inneholder risikovurderinger (SOPer) og Patogen Safety Data Sheets

På IBV har vi laboratorier godkjent for genmodisfiserte bakterier, genmodifiserte patogene klasse 2, planter og dyr.

Obligatorisk opplæring biologiske faktorer, GMO og smittefare

For arbeid med GMO; HMS-0503 Laboratoriesikkerhet eller Grunnleggende laboratoriesikkerhet.

I tillegg for arbeid med patogener; HMS-0506 Klinikksikkerhet eller Smittevernkurs

Sikkerhetsbenker

Sikkerhetsbenker gir beskyttelse både for bruker og produkt..

Risikoavfall

UiO praktiserer et null-utslipp til avløp. Med andre ord, INGEN GMO eller dets plasmider skal skylles ned i vasken. Alt avfall skal avhendes som risikoavfall.

Avfallet håndtert av profesjonell renovatør til Klemenstsrudanlegget (Fortum Waste Solutions Norway AS). Der forbrennes avfallet direkte ved ankomst.

Gravid på lab

Gravide bes kontakte veileder, labansvarlig, hms-teamverneombud og/eller BHT for veiledning av labarbeid under graviditet.