English version of this page

Administrasjonen

Ekspedisjonen:

Åpent mandag - fredag: kl. 09.30 - 11.30 og kl. 12.00 - 14.00.

e-post: postmottak@ibv.uio.no

Tlf. 22 85 56 00

Iwona Ciosk , seniorkonsulent 

Administrasjonen:

Arne Klungland, instituttleiar

Melinka Alonso Butenko, nestleiar

Åshild Maria Eftevåg, administrativ leiar

Ann Elisabeth Mellbye, HR-rådgivar

Kathrine Schou, HMS-ansvarleg

Åslaug Brynildsen, kommunikasjonsrådgivar

Kristine Wold-Dobbe, seniorkonsulent

Kari Beate Rygg, forskningsrådgivar

Tore Wallem, rådgivar

Gry Gundersen, seniorrådgivar

Nina Holtan, personalkonsulent - kontor i Fysikkbygningen -  MN Fakultetsadm.

Innkjøpsavdelinga:

e-post: bestillere@ibv.uio.no

Tlf. 22 84 44 46

Steinar Mortensen, avdelingsleiar

Christopher Hinchcliffe, innkjøpar

Gro Kind Svendsen, ledande forskn.tekn

Maciej Karaszkiewicz, avdelingsingeniør

Økonomiavdelinga:

Økonomiavdelinga held til på MN-fakultetet i Fysikkbygningen.

Meir informasjon  på Økonomisidane til MN-fakultetet

Studieavdelinga:

My Hanh Tu, avdelingsleiar, bachelorstudiet

Kyrre Grøtan, rådgivar, masterstudiet

Jon-Arne Bilben Haugseth, seniorkonsulent, masterstudiet

Martine Myrsveen Pedersen, rådgivar, bachelorstudiet

Elisabeth Hoff, rådgivar, Phd-koordinator

Kristine Wold-Dobbe, seniorkonsulent, eksamenskonsulent 50%

IT-Avdeling

e-post: drift@ibv.uio.no

Torbjørn Severinsen, administrativ leiar

Ibrahim Hujaleh, senioringeniør

Lars Petter Onsrud, overingeniør

Ola Rundberget, avdelingsingeniør

Meir informasjon om IT-tjenester ved IBV.

 

 

Publisert 23. mai 2013 09:43 - Sist endra 20. okt. 2022 10:54