English version of this page

Personer - Side 6

Søk etter ansatte og studenter

 

Personer 126 - 150 av 303
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Ina  Jungersen Andresen Jungersen Andresen, Ina Stipendiat inajan@ibv.uio.no Encellethet, Genetikk, Evolusjonsbiologi, Utviklingsbiologi, Flercellethet
Kalantarian, Maryam Avdelingsingeniør maryamka@student.ibv.uio.no
Bilde av Hans Erik Karlsen Karlsen, Hans Erik Førsteamanuensis/Bestyrer Biologisk stasjon i Drøbak +47-64930188 +47-92832320 h.e.karlsen@bio.uio.no Marinbiologi, Pelagisk økologi, Pelagisk atferd, Sanseøkologi, Fisk, Marine invertebrater, Atferd, Drøbak feltstasjon
Bilde av Håvard Kauserud Kauserud, Håvard Professor +47-22854832 havard.kauserud@ibv.uio.no Sopp-mykologi, Molekylærøkologi, Populasjonsgenetikk, Fylogeografi, Artsdannelse, Mykorrhiza, Endofytter, Soppgenetikk, Biologiske effekter av klimaendringer, Molekylær deteksjon av arter, Molekylære markører, Amplicon high throughput sekvensering
Bilde av Oliver Kersten Kersten, Oliver Stipendiat oliver.kersten@ibv.uio.no
Khomich, Maryia +47-22845979 maryia.khomich@ibv.uio.no
Bilde av Stuart James Kininmonth Kininmonth, Stuart James Forsker s.j.kininmonth@ibv.uio.no
Kjeldsen, Ida Maria Konsulent +47 909 37 422 i.m.kjeldsen@ibv.uio.no Eksamenskonsulent
Bilde av Dag Klaveness Klaveness, Dag Professor emeritus +47-22854516 +47-47261197 dag.klaveness@ibv.uio.no Limnologi, Marinbiologi, Alger, Protister, Eukaryot mikrobiologi, Botanikk, Fenologi, Fytoplankton, Innsjømetabolisme
Bilde av Uwe Klein Klein, Uwe +47-22854662 uwe.klein@ibv.uio.no
Bilde av Tove Klungervik Klungervik, Tove Overingeniør t.k.larsen@ibv.uio.no
Bilde av Jonfinn Blix Knutsen Knutsen, Jonfinn Blix Stipendiat j.b.knutsen@ibv.uio.no
Bilde av Christian Koehler Koehler, Christian Overingeniør +47-22840512 christian.koehler@ibv.uio.no
Bilde av Heidi Sjursen Konestabo Konestabo, Heidi Sjursen Førstebibliotekar +47-41294973 41294973 h.s.konestabo@ub.uio.no Miljø, Økologi, Toksikologi, Zoologi, Økofysiologi, Økotoksikologi, Klima og miljø, Biologi
Bilde av John Michael Koomey Koomey, John Michael Professor +47-22854091 j.m.koomey@ibv.uio.no Livsvitenskap - life science
Bilde av Anders Kristian Krabberød Krabberød, Anders Kristian Overingeniør a.k.krabberod@ibv.uio.no
Krauer, Fabienne Stipendiat fabienne.krauer@ibv.uio.no
Bilde av Tom Kristensen Kristensen, Tom +47-22856629 tomk@ulrik.uio.no Biokjemi, Molekylærbiologi, Mikrobiologi, Genteknologi
Kristiansen, Matias Lærling +47-22856740 matias.kristiansen@ibv.uio.no
Bilde av Per Eugen Kristiansen Kristiansen, Per Eugen Senioringeniør +47-22856609 p.e.kristiansen@ibv.uio.no
Bilde av Silje Marie Kristiansen Kristiansen, Silje Marie Stipendiat 99564777 s.m.kristiansen@ibv.uio.no
Bilde av Kristina Øie Kvile Kvile, Kristina Øie Postdoktor - Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis +47-22859012
Bilde av Stein Kaartvedt Kaartvedt, Stein Professor +47-22854739 stein.kaartvedt@ibv.uio.no
Bilde av Berit Kaasa Kaasa, Berit Overingeniør +47-22854554 berit.kaasa@ibv.uio.no
Bilde av Helene Marie Lampe Lampe, Helene Marie Professor +47-22854582 h.m.lampe@ibv.uio.no Etologi, Ornitologi, Evolusjon, Atferdsøkologi, Atferd