English version of this page

Multimodal Elderly Care Systems (MECS)

Antallet eldre mennesker som bor hjemme er økende, og denne trenden forventes å fortsette. Utfordringen vil da være hvordan tilby teknologi som kan håndtere de komplekse og ulike miljøer som finnes i hjemmene. Videre kan teknologien lett bli sett på som en trussel mot personvern og mangel på mellommenneskelig kontakt. Dette prosjektet adresserer disse problemene gjennom brukersentrert design av robotsystemer og utvikling av tilpasningsdyktig teknologi.

En del av dette vil være å demonstrere fordelene både med hensyn på ytelse og at personvernet blir forbedret ved å bruke sensorer som kameraer på en robotfølgesvenn i stedet for å ha dem permanent montert i en bolig. Disse vil bli brukt for å gjenkjenne fall og andre ikke-normale situasjoner. Ved hjelp av ny sensorteknologi, ønsker vi også å undersøke om det er mulig å fjernovervåke medisinske tilstander som puls, pust etc. Snarere enn at den eldre selv må aktivere sin personlige sikkerhetsalarm i en nødssituasjon, er det i prosjektet ønskelig å vise at aktivering kan gjøres automatisk. Mange systemer for eldre har blitt designet, men få har blitt tatt i bruk i stor skala. Vi tror en viktig årsak til dette er begrenset brukerinvolvering og brukertesting. Derfor vil vi fokusere spesielt på å utvikle våre systemer med stor grad av brukermedvirkning.

Les mer i et innlegg i Dagens Næringsliv 23. september 2016.

Vi har også publisert en vitenskapelig artikkel om etiske sider ved robotikk og kunstig intelligens, og den oppsummert i en kronikk i Dagens Næringsliv 14. juli 2018.

Les mer på den engelske prosjektsiden.

Publisert 3. nov. 2016 12:11 - Sist endret 19. nov. 2018 20:30