Nyttig informasjon

Terminalstuer og -vakter

Terminalstuene er primært et tilbud til laveregradsstudenter, og alle som er meldt opp i ett eller flere laveregradskurs på MatNat skal ha tilgang til maskinene. Flere av terminalstuene er betjent av terminalstuevakter, som vil være behjelpelige med spørsmål av både faglig og teknisk art.

Studielaben

Studielaben er et tiltak som skal gjøre det lettere for deg som ny student å komme under huden på informatikkfaget.

Å jobbe hjemmefra

Hvis du har en maskin med nettverksforbindelse og brukerkonto hos Ifi/UiO kan du også bruke instituttets dataressurser hjemmefra.

Microsoft Imagine (tidl. E-academy)

Institutt for Informatikk er medlem av MSDNAA (Microsoft Developer Network Academic Alliance). For deg som IfI-student innebærer dette at du har tilgang til store deler av Microsofts programvarespekter.

Kontaktinformasjon

Regler og retningslinjer

Som bruker av IT-tjenestene ved Universitetet i Oslo, har du både rettigheter og plikter. Før du tar IT-tjenestene i bruk skal du lese IT-reglementet.