Praktisk info

IT-lab'er i OJDs hus

IT-lab'ene er primært et tilbud til laveregradsstudenter, og alle som er meldt opp i ett eller flere laveregradskurs på MN skal ha tilgang til maskinene. Oversikt over tilgjengelige arbeidsplasser for studenter finnes her:

Merk at det IKKE er tillatt å flytte på utstyr på IT-laber, og heller ikke endre konfigurasjonen på utstyr i rommet, inkludert å f.eks. koble skjerm, tastatur, mus fra fastmontert PC.

IFI-vaktene

IFI-vaktene har base i resepsjonen i 1. etg i Ole-Johan Dahls hus, og kan svare på spørsmål om bl.a. bruk av IT-tjenestene ved Ifi og UiO.

Informasjonssikkerhet, regler og retningslinjer

Som bruker av IT-tjenestene ved Universitetet i Oslo, har du både rettigheter og plikter. Før du tar IT-tjenestene i bruk skal du f.eks. kjenne til IT-reglementet, og bør sette deg inn i hvordan du kan beskytte både deg selv og UiO ved hjelp av gode rutiner rundt IT- og informasjonssikkerhet.

Feil ved IT-utstyr eller IT-tjenester?

Datautstyr eller programvare som ikke fungerer? Vi ønsker og er avhengige av å få beskjed om alt som ikke fungerer som forventet, slik at feil kan rettes og behov dekkes.

IT-tjenester ved IFI

Informasjon om tilgjengelige IT-tjenester ved IFI og UiO.