Guldberg og Waages lov 150 år - GRATIS jubileumsposer

Massevirkningsloven ble oppdaget i 1864 av to unge, norske forskere: Guldberg og Waage. 150 års-jubileet skal feires i hele 2014. Vi beskriver her forsøk som kan gjøres i skolen for å vise at alle kjemiske reaksjoner tar tid og kan komme i likevekt.

Norsk Kjemisk Selskap har fått sponset en stor mengde gratis poser med alt nødvendig utstyr til to forsøk. Bli med og gjør forsøk med kjemisk likevekt!

Hver skole kan sende én samlet bestilling på poser til ett eller begge forsøk, for gjennomføring en gang i løpet av 2014. Det passer best at elevene jobber to og to sammen, med en pose.  Posene sendes ut til skolene i den rekkefølge bestillingene kommer inn, så langt lageret rekker. Det kan ta et par uker fra bestilling til pakkene blir levert.

Bestilling er ikke lenger mulig.

Kjære lærer!

 Tusen takk for bestilling av gratis jubileumsposer. Hittil har vi mottatt bestilling av 65.000 poser! Det overstiger alle våre forventninger og planer,  og vi gleder oss stort over den store kjemiinteressen i jubileumsåret for massevirkningsloven. Samtidig har denne uventete situasjonen gjort at vi ikke klarer å levere posene så raskt vi hadde planlagt. Den første ladningen vil bli sendt ut uka etter påske,  og vi regner med at de fleste av dere skal ha mottatt det dere har bestilt når skoleåret 2014/2015 tar til. Vi arbeider så raskt vi kan,  og ber derfor om forståelse og tålmodighet.

 Vennlig hilsen, Brit Skaugrud (Skolelaboratoriet i kjemi, UiO) og Einar Uggerud (jubileumskomiteen)

 

 

 

Karbondioksid i luft og vann

Forsøket skal vise at karbondioksid i luft løses i vann og at det påvirker vannets surhetsgrad. Hvor mye karbondioksid som løses og surhetsgraden på vannet, avhenger både av mengden karbondioksid i luften og av temperaturen på vannet. Forsøket skal gi en forståelse av hvorfor vi får en forsuring av havene når innholdet av karbondioksid i atmosfæren øker, og hvorfor dette problemet er størst ved polene. Likevekten vi skal studere er: karbondioksid + vann ⇌ karbonsyre.

Forsøket passer godt til kompetansemål i naturfag på ungdomstrinnet men kan også brukes til kompetansemål på andre trinn.

Les mer

 

 

 

 

 

Likevekter med kobberioner

Forsøket skal vise hvordan kjemiske likevekter kan påvirkes ved å tilsette mer eller fjerne noe av de stoffene som inngår i likevektsreaksjonen. Likevektene er
NH3(aq) + H2O(l) ⇌ NH4+(aq) + OH(aq)
Cu2+(aq) + 2OH(aq) ⇌Cu(OH)2(s)
Cu(OH)2(s) + 4NH3(aq) ⇌Cu[NH3]42+(aq) + OH (aq)

Forsøket passer godt til kompetansemål i Kjemi 1, men kan også brukes til kompetansemål i naturfag.

Les mer

 

 

 

 

 

Slik kan det også gjøres

På Røros videregående skole ble Guldberg-Waage-dagen 11. mars feiret med et demonstrasjonsforsøk med Likevekter med kobberioner og med kake.
Foto: Thomas Lervik Engåvoll

 

 

Publisert 14. mars 2014 15:30 - Sist endret 10. apr. 2014 11:18