Kjemi på nett 3 og Kjemi på nett 4

Kjemi på nett 3 er et seks ukers nettbasert kurs som er gratis og åpent for alle over 18 år. Kurset er beregnet på lærere som underviser i naturfag, og som ønsker å styrke sin kompetanse i kjemidelen av faget. Det er ingen krav til forkunnskaper.

Kurset tar for seg organisk kjemi, med fokus på de ulike stoffgruppene, plast og kosmetikk. Kursdeltagerne skal gjennomføre enkle elevforsøk knyttet til aktuelle læreplanmål.

Kjemi på nett 3 etterfølges av kurset Kjemi på nett 4 som fokuserer på næringsstoffer. I Kjemi på nett 4 skal kursdeltagerne gjennomføre enkle elevforsøk, og vil også jobbe med HMS.

Kursdeltakere som har gjennomført og fått godkjent kursene Kjemi på nett 3 og Kjemi på nett 4, og har generell studiekompetanse og godkjent pedagogisk utdanning, har mulighet til å ta eksamen i KJM0200V Organisk kjemi i naturfag, 10 stp, ved UiO.

Oversikt over nødvendig materiell finnes nederst på denne siden.

En samling  hydrokarbonbaserte produkter: skismøring, leppomade, brylkrem, våpenolje, vaselin
Foto: Truls Grønneberg

Om kursene

Kursene er organisert slik at kursdeltakerne hver uke:

  • leser i læreboken Kjemi for lærere (Gyldendal 2021) av Hannisdal og Ringnes og fagartikler som ligger på kurssidene
  • gjør flervalgsoppgavene i «Test deg selv»
  • utfører elevforsøk hjemme eller på egen skole
  • dokumenterer gjennomførte elevforsøk med en innlevering
  • vurderer innleveringen til to andre kursdeltakere (fagfellevurdering)
  • kan delta i et diskusjonsforum

 

Kursene kan følges på to måter:

1) Uten eksamen

Kursdeltaker får poeng for riktige svar i «Test deg selv» og for innleveringer fra elevforsøkene. For å få et kurs godkjent kreves minst 90 % av poengene. Godkjent kurs gir kursbevis.

Påmeldingsfrist Kjemi på nett 3: 10.01.2022.

Oppstart Kjemi på nett 3: 17.01.2022

Påmeldingsfrist Kjemi på nett 4: 07.03.2022

Oppstart Kjemi på nett 4: 14.03.2022

Påmelding: Du melder deg deg å fylle ut vårt elektroniske påmeldingsskjema (ligger på emnesiden til KJM0200V)

 

2) Med eksamen ved UiO

Kursdeltaker som har gjennomført og fått godkjent kursene Kjemi på nett 3 og Kjemi på nett 4, og har generell studiekompetanse og godkjent pedagogisk utdanning, har mulighet til å ta eksamen i KJM0200V Organisk kjemi i naturfag, 10 stp, ved UiO. Vi tar forbehold om at det melder seg nok deltakere til at eksamen blir avholdt.

Hvis du skal følge kursene og ta eksamen, må du:

Fylle ut påmeldingsskjema som du finner på emnesiden til KJM0200V

  • Melde deg til eksamen i KJM0200V

Påmeldingsfrist: 10. januar 2022 
Eksamensavgift: kr 3200
Eksamensdato: Se emnesiden

  • Melde deg på og fullføre Kjemi på nett 3

Påmeldingsfrist: 10.01.2022

  • Melde deg på og fullføre Kjemi på nett 4

Påmeldingsfrist: 07.03.2022

 

 

 

Materiell

Læremiddelfirmaene selger ikke kjemikalier til privatpersoner. Mange av kjemikaliene kan bestilles på apotek eller på nett, men leveringstiden kan være lang. Ta eventuelt kontakt med en skole og be om hjelp.

 

Kontakt

Epost: skolelab@kjemi.uio.no

Telefon: 22 85 55 36 eller 22 85 55 79

Besøksadresse: Kjemibygningen, rom VU 50 (Sem Sælands vei 26, 0371 Oslo)

Postadresse: Postboks 1033 Blindern, N - 0315 Oslo
 

Publisert 27. nov. 2015 12:48 - Sist endret 15. des. 2021 09:28