Kjemi på nett 3 og Kjemi på nett 4

Kjemi på nett 3 er et seks ukers nettbasert kurs som er gratis og åpent for alle over 18 år. Kurset er beregnet på lærere som underviser i naturfag, og som ønsker å styrke sin kompetanse i kjemidelen av faget. Det er ingen krav til forkunnskaper.

Kurset tar for seg organisk kjemi, med fokus på de ulike stoffgruppene, plast og kosmetikk. Kursdeltagerne skal gjennomføre enkle elevforsøk knyttet til aktuelle læreplanmål.

Kjemi på nett 3 etterfølges av kurset Kjemi på nett 4 som fokuserer på næringsstoffer. I Kjemi på nett 4 skal kursdeltagerne gjennomføre enkle elevforsøk, og vil også jobbe med HMS.

Kursdeltakere som har gjennomført og fått godkjent kursene Kjemi på nett 3 og Kjemi på nett 4, og har generell studiekompetanse og godkjent pedagogisk utdanning, har mulighet til å ta eksamen i KJM0200V Organisk kjemi i naturfag, 10 stp, ved UiO.

Oversikt over nødvendig materiell finnes nederst på denne siden.

En samling  hydrokarbonbaserte produkter: skismøring, leppomade, brylkrem, våpenolje, vaselin
Foto: Truls Grønneberg

Om kursene

Kursene er organisert slik at kursdeltakerne hver uke:

  • leser i læreboken Kjemi for lærere (Gyldendal 2013) av Hannisdal og Ringnes og fagartikler som ligger på kurssidene
  • gjør flervalgsoppgavene i «Test deg selv»
  • utfører elevforsøk hjemme eller på egen skole
  • dokumenterer gjennomførte elevforsøk med en innlevering
  • vurderer innleveringen til to andre kursdeltakere (fagfellevurdering)
  • kan delta i et diskusjonsforum

 

Kursene kan følges på to måter:

1) Uten eksamen

Kursdeltaker får poeng for riktige svar i «Test deg selv» og for innleveringer fra elevforsøkene. For å få et kurs godkjent kreves minst 90 % av poengene. Godkjent kurs gir kursbevis.

Påmeldingsfrist og oppstart Kjemi på nett 3: 13.01.2020

Påmeldingsfrist og oppstart Kjemi på nett 4: 09.03.2020

Påmelding til Kjemi på nett 3 & 4: www.mooc.no

 

2) Med eksamen ved UiO

Kursdeltaker som har gjennomført og fått godkjent kursene Kjemi på nett 3 og Kjemi på nett 4, og har generell studiekompetanse og godkjent pedagogisk utdanning, har mulighet til å ta eksamen i KJM0200V Organisk kjemi i naturfag, 10 stp, ved UiO. Vi tar forbehold om at det melder seg nok deltakere til at eksamen blir avholdt.

Hvis du skal følge kursene og ta eksamen, må du:

 

  • Melde deg til eksamen i KJM0200V emnesiden 

Påmeldingsfrist: 9. januar 2020 
Eksamensavgift: kr 3000
Eksamensdato: Se emnesiden

  • Melde deg på og fullføre Kjemi på nett 3  - www.mooc.no

Påmeldingsfrist: 13.01.2019

  • Melde deg på og fullføre Kjemi på nett 4 - www.mooc.no 

Påmeldingsfrist: 09.03.2019

 

 

Materiell

Læremiddelfirmaene selger ikke kjemikalier til privatpersoner. Mange av kjemikaliene kan bestilles på apotek eller på nett, men leveringstiden kan være lang. Ta eventuelt kontakt med en skole og be om hjelp.

Publisert 27. nov. 2015 12:48 - Sist endret 13. des. 2019 13:13