Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2

Kjemi på nett 1 er et seks ukers nettbasert kurs som er gratis og åpent for alle over 18 år. Kurset er beregnet på lærere som underviser i naturfag, og som ønsker å styrke sin kompetanse i kjemidelen av faget. Det er ingen krav til forkunnskaper.

Kurset tar for seg grunnleggende kjemi. Kursdeltagerne skal gjennomføre enkle elevforsøk knyttet til aktuelle læreplanmål.

Kjemi på nett 1 etterfølges av kurset Kjemi på nett 2 som er en videreføring i grunnleggende kjemi i naturfag. I Kjemi på nett 2 skal kursdeltagerne gjennomføre enkle elevforsøk, og bli introdusert til molbegrepet, enkle pH-beregninger og elektrokjemi.

Kursdeltakere som har gjennomført og fått godkjent kursene Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2, og har generell studiekompetanse og godkjent pedagogisk utdanning, har mulighet til å ta eksamen i KJM0100V Grunnleggende kjemi i naturfag, 10 stp, ved UiO.

Oversikt over nødvendig materiell finnes nederst på denne siden.

Om kursene

Kursene gjennomføres neste gang høsten 2020.

 

Kjemi på nett 1 går over 6 uker. Det er organisert slik at kursdeltakerne hver uke:

  • leser i læreboken Kjemi for lærere (Gyldendal 2013) av Hannisdal og Ringnes
  • gjør flervalgsoppgavene i «Test deg selv»
  • utfører elevforsøk hjemme eller på egen skole
  • dokumenterer gjennomførte elevforsøk med en innlevering
  • vurderer innleveringen til to andre kursdeltakere (fagfellevurdering)
  • kan delta i et diskusjonsforum

 

Kjemi på nett 2 er organisert på samme måte som Kjemi på nett 1.

 

Kursene kan følges på to måter:

1) Uten eksamen

Kursdeltaker får poeng for riktige svar i «Test deg selv» og for innleveringer fra elevforsøkene. For å få et kurs godkjent kreves minimum 90 % av poengene. Godkjent kurs gir kursbevis.

Påmeldingsfrist: Dato kommer senere

Oppstart: 17.08.2020

Påmelding til Kjemi på nett 1: Lenke kommer senere

 

2) Med eksamen

Kursdeltaker som har gjennomført og fått godkjent kursene Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2, og har generell studiekompetanse og godkjent pedagogisk utdanning, har mulighet til å ta eksamen i KJM0100V Grunnleggende kjemi i naturfag, 10 stp, ved UiO. Kursdeltagere med lang reisevei til UiO kan søke om å få avlegge eksamen lokalt på sin arbeidsplass. Vi tar forbehold om at det melder seg nok deltakere til at eksamen blir avholdt.

Hvis du skal følge kursene og ta eksamen, må du:

 

  • Melde deg til eksamen i KJM0100V emnesiden

Påmeldingsfrist: Dato kommer senere
Eksamensavgift: kr 3000
Eksamensdato: Dato kommer senere
 

  • Melde deg på og fullføre Kjemi på nett 1: Lenke kommer senere

Påmeldingsfrist: Dato kommer senere
Oppstart: 17.08.2020

  • Melde deg på og fullføre Kjemi på nett 2: Lenke kommer senere

Påmeldingsfrist: Dato kommer senere
Oppstart: 12.10.2020

 

 

Materiell

Læremiddelfirmaene selger ikke alle kjemikalier til privatpersoner. Mange av kjemikaliene kan bestilles på apotek eller på nett, men leveringstiden kan være lang. Ta eventuelt kontakt med en skole og be om hjelp.

Publisert 2. juli 2015 16:43 - Sist endret 5. feb. 2020 09:52