Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2

Kjemi på nett 1 er et seks ukers nettbasert kurs som er gratis og åpent for alle over 18 år. Kurset er beregnet på lærere som underviser i naturfag, og som ønsker å styrke sin kompetanse i kjemidelen av faget. Det er ingen krav til forkunnskaper.

Kurset tar for seg grunnleggende kjemi. Kursdeltagerne skal gjennomføre enkle elevforsøk knyttet til aktuelle læreplanmål.

Kjemi på nett 1 etterfølges av kurset Kjemi på nett 2 som er en videreføring i grunnleggende kjemi i naturfag. I Kjemi på nett 2 skal kursdeltagerne gjennomføre enkle elevforsøk, og bli introdusert til molbegrepet, enkle pH-beregninger og elektrokjemi.

Kursdeltakere som har gjennomført og fått godkjent kursene Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2, og har generell studiekompetanse og godkjent pedagogisk utdanning, har mulighet til å ta eksamen i KJM0100V Grunnleggende kjemi i naturfag, 10 stp, ved UiO.

Oversikt over nødvendig materiell finnes nederst på denne siden.

Om kursene

Kjemi på nett 1 går over 6 uker. Det er organisert slik at kursdeltakerne hver uke:

  • leser i læreboken Kjemi for lærere (Gyldendal 2021) av Hannisdal og Ringnes
  • gjør flervalgsoppgavene i «Test deg selv»
  • utfører elevforsøk hjemme eller på egen skole
  • dokumenterer gjennomførte elevforsøk med en innlevering innen hver torsdag
  • vurderer innleveringen til to andre kursdeltakere (hverandrevurdering) innen hver mandag
  • kan delta i et diskusjonsforum

 

Kjemi på nett 2 er organisert på samme måte som Kjemi på nett 1.

 

Kursene kan følges på to måter:

1) Uten eksamen

Kursdeltaker får poeng for riktige svar i «Test deg selv» og for innleveringer fra elevforsøkene. For å få et kurs godkjent kreves minimum 90 % av poengene. Godkjent kurs gir kursbevis.

Kjemi på nett 1

Påmeldingsfrist: 18.8.2022

Oppstart: 22.08.2022

Kjemi på nett 2

Påmeldingsfrist: 10.10.2022

Oppstart: 17.10.2022

Påmelding til Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2

 

 

2) Med eksamen

Kursdeltaker som har gjennomført og fått godkjent kursene Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2, og har generell studiekompetanse og godkjent pedagogisk utdanning, har mulighet til å ta eksamen i KJM0100V Grunnleggende kjemi i naturfag, 10 stp, ved UiO. Kursdeltagere med lang reisevei til UiO kan søke om å få avlegge eksamen lokalt på sin arbeidsplass. Vi tar forbehold om at det melder seg nok deltakere til at eksamen blir avholdt.

Hvis du skal følge kursene og ta eksamen, må du:

  • Melde deg til eksamen i KJM0100V innen påmeldingsfristen 18.8.2022.
  • Melde deg på og fullføre Kjemi på nett 1, påmeldingsfrist 18.8.2022, oppstart 22.8.2022
  • Melde deg på og fullføre Kjemi på nett 2, påmeldingsfrist 10.10.2022, oppstart 17.10.2022

Eksamen høsten 2022 er digital muntlig eksamen over zoom og foregår i første halvdel av desember (rundt uke 50). Tidspunktet avtales med kandidatene individuelt.

Påmeldingsskjema til KJM0100V, med mulighet for samtidig å melde seg på Kjemi på nett 1 og Kjemi på nett 2.

Påmeldingsskjema til Kjemi på nett 2.

Alle som skal ta eksamen i KJM0100V Grunnleggende kjemi i naturfag må sette seg inn i informasjonen på emnesiden. Her finner du også opplysninger om muligheten for å søke om å ta eksamen lokalt for de som bor langt unna Universitetet i Oslo.

 

Materiell

Læremiddelfirmaene selger ikke alle kjemikalier til privatpersoner. Mange av kjemikaliene kan bestilles på apotek eller på nett, men leveringstiden kan være lang. Ta eventuelt kontakt med en skole og be om hjelp.

 

Kontakt

Epost: skolelab@kjemi.uio.no

Telefon: 22 85 55 36 eller 22 85 55 79

Besøksadresse: Kjemibygningen, rom VU 50 (Sem Sælands vei 26, 0371 Oslo)

Postadresse: Postboks 1033 Blindern, N - 0315 Oslo

Publisert 2. juli 2015 16:43 - Sist endret 16. aug. 2022 19:50