Regel 19

Fasit: Regel 19 - Funksjonell gruppe som endelse

a) Pentan-2-ol

b) 4-Metylpentan-2-on

c) Metansyre med trivialnavn maursyre

d) Etanamin. (Kan også hete etylamin, se regel 24 og eksempel 24b)

e) 3-Propylheptan-2-ol

f) Heksadekansyre (C-atomet i karboksylgruppen telles inn slik at det blir 16 C-atomer i alt.) Trivialnavnet er palmitinsyre.

Tilbake til regel

Publisert 28. mars 2011 09:44 - Sist endret 7. mai 2012 14:02