Kjemi programrådsmøte 16.09.2020

Velkommen til møte i programråd.

Her finner du innkalling, saksliste og referat.

Tid og sted:  16. september kl. 14.00 i seminarrom Curie.

Saksliste:  - endringer i instituttets emneportefølje våren 2021

Orienteringssak: Praksisemnet

Opprettelse av nytt praksisemne i kjemi blir utsatt til våren 2022. Til orientering så opprettes det nå nye praksisemner rundt om på instituttene, se f.eks BIOS3050 - og biopraksis.

Referat: Programrådet fikk en kort innføring i arbeidet med å innføre praksisemner så langt.

Orienteringssak: Masterversjoner av emner på 3000-nivå

I de nye opptakskravene for studieretningene som ble innført høsten 2018, inngår 20 studiepoeng fordypningsemner på 3000-nivå i opptaksgrunnlaget. Hvis ett av emnene mangler i opptaksgrunnlager for studenten, ble det innført en mulighet for å ta emnet som en del av mastergraden. Fordi internasjonale søkere ikke har anledning til å ta bachelor emner ved UiO, må vi lage masterversjoner av de 3000-emnene som inngår i opptakskravet til master. Masterversjonene må ha 20 % ekstra læringsutbytte. Masterversjonene, på 4000-nivå, opprettes fortløpende ettersom emnene på 3000-nivå revideres.

Sak 07-20: Revisjon KJM-MENA3120 - Uorganisk kjemi II

Emnet revideres som en følge av KJM1121 - uorganisk kjemi I er revidert. Det er også en uorganisk komponent i KJM2500 - Syntese og karakterisering, men ikke alle programstudenter i kjemi vil ha dette emnet før de kan velge KJM-MENA3120.

  • Ny emnebeskrivelse kommer ikke fra emneansvarlig før 1/10
  • Fagmiljøet ønsker at emnet skifter semster fra vår til høst. Programrådet bør vurdere studentenes valgmuligheter både vår og høst. Se oppbygging og gjennomføring for Kjemi
  • Emnekoden endres til KJM3120, og masterversjonen KJM4120 opprettes.

Referat: Programråd har ingen innvendinger mot å la emnet gå høst-semesteret. Hvis emnet skal skifte semester, bør det gå to påfølgende semestre av hensyn til studenter som trenger emnet.

Orienteringssak: Nedleggelse/avlysning av emnet KJM-MENA5130/9130 - Ikke-støkiometri og faserelasjoner i uorganiske faste stoffer vår 2021?

Referat: Det ble en kort diskusjon knyttet til emner som går ut når ansatte går av med pensjon, og behovet for vedlikehold av emneporteføljen. Hva gjelder KJM-MENA5130/9130 bør undervisningsgruppeleder spørres om emnet skal legges ned eller fortsette. Henrik Sønsteby sa at emnet trolig skal legges ned.

Diskusjonsak 08-20: Opprettelse av nytt emne: Maskinlæringskurs 

Faglærer David Balcells, forsker ved Hylleraas senteret

Referat: Programrådet stiller seg bak forslaget om opprettelse av nytt maskinlæringskurs. Programrådet mener emnet er etterspurt på arbeidsmarkedet, at det bør være på 3000-nivå og at det bør være et bredt og anvendt kurs med generiske teknikker og kjemioppgaver.

Orienteringssak: Endringsrapport i EpN

Ingen endringer rapportert.

 

 

Publisert 15. sep. 2020 14:49 - Sist endret 28. apr. 2021 19:46