Undervisningslaboratoriene

Laboratoriegruppen har ansvaret for den tekniske kursdriften ved undervisningslaboratoriene og klargjør laboratoriene for kommende undervisning.

Gruppen holder orden på laboratoriene, bistår i laboratorieundervisningen og påser at HMS er ivaretatt, at instrumenter, kjemikalier og kursutstyr er på plass. Gruppen utfører også arbeidsoppgaver i enkelte forskningsgrupper.

Ansatte

Massoud Kaboli, Overingeniør
Leder
Kurs: KJM-1110, KJM-1110V, KJM-2200, KJM-4200, KJM-1100, KJM-4550, Kjemiolympiaden.

El Houssine Merrachi, Overingeniør
Kurs: KJM-1110, KJM-1120, KJM-1120V.

Marita Clausen, Forskningstekniker
Kurs: KJM-1130, KJM-3410/4420, KJM-2400,KJM-2400V, Kjemiolympiaden.

Hege Lynne, Overingeniør
Kurs: KJM-1130, KJM-3410/4420, KJM-2400,KJM-2400V, Kjemiolympiaden.

Benedicte Vollund, Ledende forskn.tekn
Kurs: KJM-1100, KJM-1100V, KJM-1110, KJM-4550.

Publisert 21. jan. 2011 14:39 - Sist endret 26. feb. 2018 17:39