Undervisnings-laboratoriene

Laboratoriegruppen har ansvaret for den tekniske kursdriften ved undervisningslaboratoriene og klargjør laboratoriene for kommende undervisning.

Gruppen holder orden på laboratoriene, bistår i laboratorieundervisningen og påser at HMS er ivaretatt, at instrumenter, kjemikalier og kursutstyr er på plass. Gruppen utfører også arbeidsoppgaver i enkelte forskningsgrupper.

Ansatte

Massoud Kaboli, Senioringeniør, Leder
Kurs: KJM-1111, KJM-1111V, KJM-2200, KJM-4200, KJM-1100, KJM-4550, Kjemiolympiaden.

El Houssine Merrachi, Senioringeniør
Kurs: KJM-1111, KJM-1121, KJM-1121V.

Marita Clausen, Avdelingsingeniør
Kurs: KJM-1130, KJM-3410/4420, KJM-2400,KJM-2400V, Kjemiolympiaden.

Sharmala Aravinthan, Avdelingsingeniør
Kurs: KJM 1002, KJM1101, KJM2500, KJM5555,

 

Kontakt

Massoud Kaboli

Publisert 21. jan. 2011 14:39 - Sist endret 11. des. 2020 10:46