Arrangementer - Side 2

to personer står foran en tavle
Tid og sted: 16. aug. 2018 09:0012:30, Sophus Lies auditorium

Vi inviterer igjen til REAL undervisning - MNs seminarserie for kvalitetsheving av undervisningen, av og for ansatte ved MN. Kom - bli inspirert - diskuter - ta på forskerbrillene på egen undervisning!

Tid og sted: 18. juni 2018 10:0021. juni 2018 16:00, Kristine Bonnevies hus

Velkommen til et fire dagers kurs i forskningsbasert undervisning med fokus på studentaktive læringsformer innen livsvitenskap. 

Vitenskapelig ansatte innenfor relevante fagområder ved NMBU, UiB (Bioceed) og UiO er velkomne til å delta.

Tid og sted: 31. mai 2018 08:0012:00, Auditorium Smalltalk, Ole Johan Dahls hus

Høsten 2018 starter våre nye masterprogram, og vi ønsker i den forbindelse å samle alle programledere, ledere for studieretninger og administrative koordinatorer til et seminar for erfaringsdeling og forhåpentligvis inspirasjon til å utvikle masterutdanningene videre.

Tid og sted: 28. mai 2018 12:0015:00, Informatikksalen 5. etg, Ole Johan Dahls hus

Vi har en stor ambisjon om at studentene skal tilegne seg profesjonell (generell) kompetanse gjennom arbeidet med de regulære fagemnene. Til hjelp med dette arrangerer vi et seminar for å tilrettelegge for en progresjon i profesjonell kompetanse utover i bachelorstudiet.

Tid og sted: 28. mai 2018 09:4513:00, Informatikksalen 5. etg, Ole Johan Dahls hus

Vi har en stor ambisjon om at studentene skal tilegne seg profesjonell (generell) kompetanse gjennom arbeidet med de regulære fagemnene. Til hjelp med dette arrangerer vi et seminar for å tilrettelegge for en progresjon i profesjonell kompetanse utover i bachelorstudiet.

to personer står foran tavle
Tid og sted: 12. jan. 2018 09:1512:00, Auditorium 4, Vilhelm Bjerknes' hus

Every year in August and January we arrange REAL undervisning (REAL teaching) as a kick-start of the semester with focus on teaching and learning. 

Link to presentations.

teacher and student
Tid og sted: 12. jan. 2018 09:1512:00, Auditorium 4, Vilhelm Bjerknes' hus

Every year in August and January we arrange REAL undervisning (REAL teaching) as a kick-start of the semester with focus on teaching and learning. 

to personer står foran en tavle
Tid og sted: 11. jan. 2018 09:1516:00, Sophus Lies auditorium

Med nye bachelorprogrammer og økt fokus på kontinuerlig utvikling av undervisningen, inviterer vi igjen til REAL undervisning. Studentene har forventninger til mer aktive læringsformer og universitetene har et ansvar for at studentene skal oppnå best mulig læringsresultater og personlig utvikling.

Tid og sted: 23. nov. 2017 11:1514:00, Informatikksalen i 5. etg i Ole Johan Dahls hus

Våre kandidater skal lykkes faglig og profesjonelt. I andre semester ønsker vi å fokusere spesielt på grunnleggende skriftlig kommunikasjon.

Tid og sted: 1. nov. 2017 16:0019:00, Georg Sverdrups Hus, grupperom 1

Vi følger opp REAL undervisning med enda et seminar rettet mot gruppelærere, spesielt de som er helt nye. Men alle er velkomne - både gruppelærer, forelesere og andre ansatte som er interessert i undervisning! 

Vi diskuterer høstens undervisning, og legger nå spesielt vekt på tiden fram mot eksamen. Det blir servert mat. 

Tid og sted: 25. okt. 2017 12:0016:15, Lille fysiske auditorium

A seminar with guest lectures from Uppsala University

Wednesday, October 25th, 2017 - Place: Lille fysiske auditorium, 2 etasje vest, Fysikkbygningen

What are the unique competencies of a good physics teacher? How do university physics (science) departments accommodate student teachers in their courses? Which values and expectations characterise physics department culture – and how do these interact with student teachers’ aspirations, identity and learning? Who is the ‘implied student’ that teachers or lecturers target their teaching at, and what happens when the ‘implied student’ differs from the real students?

Tid og sted: 10. okt. 2017 09:0015:00, Sophus Lies auditorium

Velkommen til en dag med erfaringsdeling der instituttene får vise fram alt det gode som skjer i tilknytning til undervisning. 

 

Tid og sted: 20. sep. 2017 16:0019:00, Vilhelm Bjerknes Hus

Vi følger opp REAL undervisning med et seminar rettet mot gruppelærere, spesielt de som er helt nye. Men alle er velkomne - både gruppelærer, forelesere og andre ansatte som er interessert i undervisning! 

Vi diskuterer høstens undervisning, utfordringer og muligheter. Det blir servert mat. Program kommer senere. 

Tid og sted: 17. aug. 2017 09:1516:00, Realfagsbiblioteket

Her finner du presentasjonene fra seminaret

Høsten 2017 starter alle våre bachelorprogrammer i ny versjon. Vi har et økt fokus på kontinuerlig utvikling av undervisningen. Studentene har forventninger til mer aktive læringsformer og universitetene har et ansvar for at studentene skal oppnå best mulig læringsresultater og personlig utvikling.