Onkel Toms hylle

Denne nestenperiodiske spalten vil ta for seg bøker som berører matematikk i en eller annen forstand, alt fra fagbøker til romaner og diktsamlinger — og kanskje det som verre er. Spalten skrives av Tom Lindstrøm

Publisert 23. juli 2018 09:03
Publisert 6. okt. 2017 13:48
Publisert 22. des. 2016 08:18
Publisert 4. nov. 2016 14:15
Publisert 14. sep. 2016 11:50
Publisert 4. mars 2016 11:20
Publisert 3. des. 2015 10:41
Publisert 11. nov. 2015 15:55
Publisert 19. okt. 2015 10:14
Publisert 19. juni 2015 15:52
Publisert 11. nov. 2014 19:07
Publisert 16. mars 2014 18:39
Publisert 21. feb. 2014 13:14
Publisert 24. jan. 2014 10:38
Publisert 19. des. 2013 13:43
Publisert 15. nov. 2013 12:50
Publisert 21. okt. 2013 12:04
Publisert 16. sep. 2013 11:56
Publisert 16. aug. 2013 10:27
Publisert 29. juli 2013 13:13
Publisert 27. juni 2013 14:14
Publisert 13. juni 2013 14:32
Publisert 24. mai 2013 13:17