Onkel Toms hylle

Denne nestenperiodiske spalten vil ta for seg bøker som berører matematikk i en eller annen forstand, alt fra fagbøker til romaner og diktsamlinger — og kanskje det som verre er. Spalten skrives av Tom Lindstrøm