Ofte stilte spørsmål

Studieprogrammene ved MN-fakultetet er i endring. Det vil være omstruktureringer og nye navn på programmer, men fagtilbudet i realfag forblir det samme. Høsten 2017 starter nye bachelorprogram, nye masterprogram kommer f.o.m. høsten 2018. 

På denne siden er det samlet spørsmål som vil dukke opp fra studenter og andre i perioden studieprogrammene legges om.

Generelt

 • Hvorfor gjøres det endringer i studieprogrammene?

Fagtilbudet i realfag forblir det samme, det er snakk om en omorganisering av programmer. Programmene er stadig under en evaluering og utvikling, men nå gjøres den største endringen siden kvalitetsreformen i 2003 ved at alle programmene blir sett under ett.

Argumenter for endringene:

- alle programmene får felles kjennetegn for en utdanning i realfag ved UiO.

- bedre tilpasset behov i arbeidslivet.

- mer fleksibel overgang fra bachelor- til masterprogram.

- utviklingssemester på alle bachelorprogram, f.eks. utveksling, emner utenom realfag.

 • Hvor finner jeg informasjon om nye programmer?

Det er ingen egen nettside om endringene, men informasjon er på program- og emnesider.

På bachelorprogramsidene under "Oppbygging og gjennomføring" er det satt inn teksten:

"Vi jobber hele tiden med å utvikle studieprogrammene våre. Høsten 2017 gjør vi noen større endringer. Planlegger du å studere realfag høsten 2018 eller senere? I så fall bør du gjøre deg kjent med opptakskravene - følg med på informasjon om endringer i spesielle opptakskrav på programsidene". 

 • Når kommer det informasjon om nye programmer?

Etter 15. april 2016 kommer det informasjon om bachelorprogrammer. Nye programmer og emner får nye nettsider.

 • Blir jeg flyttet over til et nytt program?

Nei, studenter på gamle program skal ikke flyttes over, men følge sitt løp ut.

 • Jeg går på et gammelt program, kan jeg bytte til et nytt?

Ønsker du deg inn på et nytt program må du søke via Samordna opptak eller innpassingsopptak.

 • Jeg er bekymret for at arbeidsgivere bare vil ansette de med vitnemål på nye program.

Kvaliteten på gamle program er ikke noe dårligere enn de nye. Du får bare en annen sammensetning av graden.

 • Fra studieåret 2018/2019 blir det krav om R2 i de fleste studieprogrammene våre

Les Morten Dæhlens blogg om de nye kravene.

Overgangsordninger

 • Når kommer det informasjon om overgangsordninger?

 • Blir jeg forsinket i studiene?

Ingen studenter på gamle studieprogram skal bli forsinket. Det blir gode og fleksible overgangsordninger mellom nye og gamle programmer og emner.

 • Vil mitt gamle program påvirkes av nye emner fra nye program? Dvs skal jeg ta nye emner også?

 • Hva skjer hvis jeg vil ta opp eksamen i et gammelt emne, må jeg ta et nytt emne?

 • Vil opptakskravene til ny master passe til gammel bachelor? Eks jeg blir ferdig med gammel bachelor våren 2018 og skal begynne på ny master høsten 2018.

 • Jeg vil søke meg inn på et nytt program, men har gamle emner. Får jeg brukt de gamle emnene da?

 • Hva om nye emner har opptakskrav jeg ikke har, hva gjør jeg da?

Publisert 25. jan. 2016 12:36 - Sist endra 19. okt. 2017 09:24