Programkomiteer for videreutvikling av bachelor- og masterprogrammer

Masterkomiteer, oppnevnt av studiedekan

Institutt

Program

Medlemmer

FI

Fysikk

Dag Kristian Dysthe (leder) 

Anders Malthe-Sørenssen (leder FA(M) programkomite)

Andreas Görgen

Are Raklev

Eirik Malinen

(Ellen Henriksen)

Anne Marthe Hovda (studentrepr., FI)

Wojciech Miloch

Lasse Vines 

Grete Stavik-Døvle (sekretær)

Øystein Prytz

 

Elektronikk, Informatikk og Teknologi (ELITE)

Ørjan Martinsen (leder, FI)

Ketil Røed (FI)

Andreas Austeng (IFI)

Philipp Häfliger (IFI)

Kim Østenfor Spildrejorde (student, FI)

Christine Sundtveten (sekretær, FI)

 

Computational Science (CS)

Morten Hjorth-Jensen (leder, FI)
Arne Bang Huseby
Tom Andersen (IBV)
Kent-André Mardal (MI)
Geir Dahl (MI) Anders Malthe-Sørenssen (FI) 
Joakim Sundnes (IFI og SIMULA)
Marianne Fyhn (IBV)
Michele Cascella  (KI)
Knut Mørken (MI)
Marte Julie Sætra (studentrepr., FI)
Katrine Langvad Stensløkken (sekretær)
Grete Stavik Døvle (sekretær)

IBV

Biovitenskap

Tom Andersen (komitéleder, IBV)

Olav Sand (IBV) 

Carl Henrik Gørbitz (KI)

Asbjørn Vøllestad (CEES, IBV)

Ingunn Skogsrud (student)

Hans Petter Hersleth (IBV)

Anneleen Kool (NHM)

Paul Grini (IBV)

Marianne Fyhn (IBV)

Kyrre Grøtan (studieadm. IBV)

ITA

Astronomi

Per Lilje

Frode Hansen

Håvard Ihle (student)

Geo

Geofag

Jens Jahren (komitéleder)  

Bern Etzelmuller (Physical Geography, Hydrology and Geomatics) 

Valerie Maupin (Geophysics) 

Elisabeth Alve (Environmental Geology) 

Karen Mair (Geohazards) 

Nazmul Mondol Haque (Geology) 

Terje Berntsen (Meteorology and Oceanography) 

Jan Inge Faleide (Petroleum geology and Petroleum geophysics) 

Ivar Midtkandal

Mattias Lundmark (studentrepresentant)

IFI

Informatikk: Robotikk og intelligente systemer

Kyrre Glette (komitéleder (IFI)
Aksel Kvalheim Johnsby (student, IFI)
Philipp Häfliger (IFI)
Mats Høvin (IFI)
Kristin Bråthen (adm., IFI)

Magnus Olden (student, IFI)

 

Informatikk: Programmering og systemarkitektur

Stein Gjessing (komitéleder, IFI)

Kristin Braa (IFI)
Kenneth Klette Jonassen (student, IFI)
Dag Langmyhr (IFI)
Arne Maus (IFI)
Omid Mirmotahari (IFI)
Ellen Munthe-Kaas (IFI)
Ingrid Yu (IFI)
Kristin Broch Eliassen (adm., IFI)

 

Informatikk: Språkteknologi

Jan Tore Lønning (komitéleder, IFI)

Stephan Oepen (IFI)
Erik Velldal (IFI)
Helge Lødrup (HF)
Jonas Modahl Mørkås (adm., IFI)
Kaisa (Katazyna) Korsak (student, (IFI)
Nikolas Martin (student, (IFI)
Lilja Øvrelid (vara) (IFI)
Murhaf Fares (vara) (IFI)

 

Informatikk: Design, bruk, interaksjon

Petter Nielsen (komitéleder, IFI)
Tone Bratteteig (IFI)
Nicolai Hagen (student, IFI)
Bendik Bygstad (IFI)
Jo Herstad (IFI)
Stein Michael Storleer (IFI)
Anders Mørch (UV)
Mari Helén Varøy (adm., IFI)

 

Ledelse, økonomi og innovasjon

Stein Gjessing (IFI)

Truls Eriksson (SFE)

Espen Andersn (BI)

Dag Langmyhr (IFI)

NN (student)

NN (sekretær)

KI

Kjemi og molekylær livsvitenskap

Jaan Roots (komitéleder, KI)
Mats Tilset (KI)
Carl Henrik Gørbitz (KI)
Ute Krengel (KI)
Hans Petter Hersleth (IBV)
Karoline Fægri (KI)
Øystein S. Fjellvåg (KI)
Mustafa Kømurcu (student, KI)

 

Materialer, energi og nanoteknologi (MENA)

Ola Nilsen (komitéleder, KI)
Reidar Haugsrud (KI)
Jaan Roots (KI)
Edouard Monakhov (FI)

Øystein Prytz (FI)
Lasse Vines (FI)
Katrine Langvad (FI)
Karoline Fægri (KI)

Asbjørn Slagtern Fjellvåg (student, KI)

MI

Matematikk

Arne B. Sletsjø (leder)
Karsten Trulsen
Bent Natvig
Vegard Fjellbo (midlertidig ansatt)
Knut Mørken
Tom Lindstrøm
Paul Maugesten (student)
Annika Rigenholt (sekretær)

 

Modellering og dataanalyse

 

 

Anvendt matematikk og mekanikk

 

FAI

Profesjonsstudie, Farmasi

Hege Christensen (leder)
Harald Thidemann Johansen
Gro Smistad
Jo Klaveness
Hege Thorsen
Tor Gjøen
Helene Jonassen
Karen Sofie Grut (student)
Nikolai Notaker (student)
Kristin Grasmo (sekretær)

Lep

Lektorprogrammet, studieretning realfag

Cathrine Wahlstrøm Tellefsen (komitéleder, FI, MN)
Kristian Ranestad (MI)
Olav Sand (IBV)
Jaan Erik Roots (KI)
Mathias Lundmark (GEO)

 

Bachelorkomiteer, oppnevnt i dekanat 9.12.14

Institutt

Program

Medlemmer

FI

Fysikk, Astronomi og Meteorologi (FAM)

Anders Malte Sørensen
(komitéleder, FI)
Dag Kristian Dysthe (FI)
Lasse Vines (FI)
Ketil Røed (FI)
Frode Hansen (ITA)
Frode Stordal (GEO)
Anders Lauvland (student, MI)
Grete Stavik-Døvle (sekretær, FI)
Cathrine W. Tellefsen (MN fak.adm.)

 

Elektronikk, Informatikk og Teknologi (ELITE)

Ørjan Martinsen (komitéleder, FI)
Ketil Røed (FI)
Andreas Austeng (IFI)
Philipp Häfliger (IFI)
Kim Østenfor Spildrejorde (student, FI)
Christine Sundtveten (sekretær, FI)

IBV

Biovitenskap

Tom Andersen (komitéleder, IBV)
Olav Sand (IBV) 
Carl Henrik Gørbitz (KI)
Asbjørn Vøllestad (CEES, IBV)
Ingunn Skogsrud (student)
Inger Sandlie (IBV)
Anneleen Kool (NHM)
Paul Grini (IBV)
Marianne Fyhn (IBV)
Synnøve Botnen (student, IBV)
Helén Sophie Haugen (studieadm., IBV)

Geo

Geofag

Annik Myhre (komitéleder, GEO)
John Burkart (GEO)
Bernd Etzelmuller (GEO)
Ivar Midtkandal (GEO)
Leiv Gelius (GEO)
Kicki Krueger (GEO)
Frode Stordahl (GEO)
Karen Mair (GEO)
Stephanie Werner (CEED)
Matthias Lundmark (GEO)
Hans Arne Nakrem NHM

Guro Schjeldrup (studieadm. GEO)

IFI

Informatikk: Robotikk og intelligente systemer

Kyrre Glette (komitéleder (IFI)
Aksel Kvalheim Johnsby (student, IFI)
Philipp Häfliger (IFI)
Mats Høvin (IFI)
Kristin Bråthen (adm., IFI)

Magnus Olden (student, IFI)

 

Informatikk: Programmering og nettverk

Stein Gjessing (komitéleder, IFI)

Kristin Braa (IFI)
Kenneth Klette Jonassen (IFI)
Dag Langmyhr (IFI)
Arne Maus (IFI)
Omid Mirmotahari (IFI)
Ellen Munthe-Kaas (IFI)
Ingrid Yu (IFI)
Kristin Broch Eliassen (adm., IFI)

 

Informatikk: Språkteknologi

Jan Tore Lønning (komitéleder, IFI)
Siri Moe Jensen (IFI)
Dag Langmyhr (IFI)
Helge Lødrup (HF)
Erik Velldal (IFI)
Axel Rosén (student, (IFI)
Natalia Smirnova (student, (IFI)
Trond Thorbjørnsen (student, (IFI)
Lilja Øvrelid (IFI)
Jonas Modahl Mørkås (adm., IFI),

 

Informatikk: Design, bruk, interaksjon

Petter Nielsen (komitéleder, IFI)
Tone Bratteteig (IFI)
Nicolai Hagen (student, IFI)
Bendik Bygstad (IFI)
Jo Herstad (IFI)
Stein Michael Storleer (IFI)
Anders Mørch (UV)
Mari Helén Varøy (adm., IFI)

KI

Kjemi og molekylær livsvitenskap

Jaan Roots (komitéleder, KI)
Mats Tilset (KI)
Carl Henrik Gørbitz (KI)
Ute Krengel (KI)
Hans Petter Hersleth (IBV)
Inger Sandlie (IBV)
Karoline Fægri (KI)
Øystein S. Fjellvåg (KI)
Mustafa Kømurcu (student, KI)

 

Materialer, energi og nanoteknologi (MENA)

Ola Nilsen (komitéleder, KI)
Reidar Haugsrud (KI)
Jaan Roots (KI)
Edouard Monakhov (FI)

Øystein Prytz (FI)
Lasse Vines (FI)
Katrine Langvad (FI)
Karoline Fægri (KI)

Asbjørn Slagtern Fjellvåg (student, KI)

MI

Matematikk, informatikk og teknologi (MIT)

Knut Mørken (komitéleder, MI)
Geir Ellingsrud (MI)
Atle Jensen/Karsten Trulsen (MI)
Geir Storvik (MI)
Snorre Christiansen (MI)
Anders Malthe-Sørensen (FI)
Andreas Austeng (IFI)
Fredrik Meyer (representant for åremålsansatte, MI)

Robin Bjørnetun Jacobsen (sekretær, MI)

Kristian Ranestad (MI)

 

Matematikk og økonomi (MAØK)

Tom Lindstrøm (komitéleder, MI)
Ørnulf Borgan (MI)
Kjell Arne Brekke (ØI)
Diderik Lund (ØI)

Biljana Dragisic (sekretær, MI)

FAI

Profesjonsstudie, Farmasi

Hege Christensen (komiteleder, FAI)
Harald Thidemann Johansen (FAI)
Jo Klaveness (FAI)
Tor Gjøen (FAI)
Hege Thoresen (FAI)
Gro Smistad (FAI)
Helene Jonassen (representant for åremålsansatte, FAI) 
Nikolai Notaker (student, FAI) 
Karen Sofie Grut (student, FAI) 
Kristin Johanne Grasmo (sekretær)

Lep

Lektorprogrammet, studieretning realfag

Cathrine Wahlstrøm Tellefsen (komitéleder, FI, MN)
Kristian Ranestad (MI)
Olav Sand (IBV)
Jaan Erik Roots (KI)
Mathias Lundmark (GEO)

Publisert 17. des. 2015 11:26 - Sist endra 19. mai 2017 11:15