Disposisjon for å definere læringsmål for studieprogrammene ved MN

En fagperson utdannet ved MN-fakultet bør ha bør ha følgende generelle realfaglige kompetanse:

                                                                

1. Teorikompetanse. Grunnleggende (første) prinsipper, intuitiv og formell resonnementskompetanse.

2. Eksperiment-, felt- og modelleringskompetanse. Være i stand til å designe og gjennomføre/implementere eksperimenter/feltarbeid/modeller, kritisk vurdering av eksperimentet/feltarbeidet/modellen, håndverksmessig kompetanse.

3. Regning- og beregnings-kompetanse. Automatiske resonnementer og deres begrensninger.

4. Forsknings- og innovasjonskompetanse. Dette er nært knyttet til kompetansen i 1 og 2 over, men innebærer blant annet også kompetanse om hva som er gode problemstillinger.

5. Kompetanse om fagets kontekst og bredde (anvendelser, historie, sammenheng med andre fag).

6. Generisk fagkompetanse (kommunikasjon, samarbeid, sikkerhet, miljø, etikk, ledelse etc.).

 

Når læringsmålene for et program skal defineres, kan listen over være en grei disposisjon og utgjøre et første utkast til felles mal på tvers av programmene. 

Publisert 17. des. 2015 11:26 - Sist endra 17. des. 2015 11:26