English version of this page

Fakultetsleiinga

Fakultetsleiinga ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet består av ei vald leiing og ei administrativ leiing. 

Dekan

portrettbilde

Prodekan forskning

Portrettbilde

Visedekan utdanning

portrettbilde

Fakultetsdirektør

Portrettbilde