Opptak til enkeltemner ved MN-fakultetet

Du kan ta enkeltemner ved MN-fakultetet uten å ha opptak til et studieprogram.

Hvis du er tatt opp til et ph.d.-program ved et annet lærested, er det mulig å søke om hospitantstatus til ph.d.-emner i realfag.

 

 

 

Publisert 6. jan. 2011 15:15 - Sist endret 15. okt. 2018 10:57