Litt om hvordan det har vært å studere på JCU

Hei igjen :)

Jeg har jo sagt tidligere at jeg studerer biologi ved UiO og har brukt en del av valgfagene mine ved JCU. Jeg har valgt emner som hovedsakelig har med marinbiologi å gjøre, for det er der min interesse ligger. Etter dette halvåret, så har jeg ikke angret på valget, jeg har blitt enda mer inspirert til å fortsette videre med marinbiologi! Jeg har måttet ta fire emner for at jeg skal være fulltidsstudent, da hvert fag er verdt mindre poeng.

Emnene jeg har tatt: introduksjon til akvakultur – Her har jeg lært om ulike typer akvakultursystemer, altså om produksjonen foregår på land eller i kystområder, hva slags arter som kultiveres, vannkvalitet, utfordringer som sykdommer, hva slags påvirkning akvakultur har på miljøet og om bærekraftig utvikling av industrien og mye mer. Foreleseren har vært veldig inspirerende og vi har dratt på utflukter til rekefarm (scampi) og til den marine forskningsstasjonen (AIMS) i Townsville.

 

Neste emne er om den funksjonelle biologien av marine organismer, der vi har lært om ulike habitat og hvilke organismer som lever der og hvorfor, som for eksempel elver som er i kontakt med havvann og hvilke utfordringer som organismene må takle ved tidevann, jeg har lært om fiskenes fysiologi (indre og ytre) om hvordan de er tilpasset et liv i åpent hav og om blekkspruter. Vi har vært på utflukter her også. Vi har sett på (et "enkelt") korallrevsystem og fanga fisk til disseksjon (rokken på bildet ble ikke dissikert).

Neste emne er om biogeografi til marine organismer, der vi har gått mange millioner år tilbake og sett på utviklingen av verden og havene (Pangea, der alle kontinentene så å si lå sammen og til de skiltes og dannet verden vi ser i dag). Vi har også lært om alle ”katastrofene” som utryddet mange arter og nye som har oppstått. Hvordan klima har endret seg gjennom tidene og hvordan klimaet endres i dag, og hva som de tror kommer til å skje med marine arters utbredelse og fremtiden til korallrevene.

Siste emne er konservering av marine pattedyr. Her har vi lært om havskilpadder og hva som truer disse, delfiner som blir tatt i fiske, forsøpling og hvordan dette påvirker dyrene og om hvordan urbefolkning og myndighetene kan samarbeide om konserveringsarbeid.

I alle emnene har jeg levert mange rapporter, i de tre første har det gått mye i vitenskapelige rapporter, der vi har gjort øvelser/forsøk og måtte deretter skrive en vitenskapelig rapport med et bestemt oppsett og lese vitenskapsjournaler for å underbygge argumentene. Her er de veldig strenge på både oppsett og karaktersetting, så det har vært mye jobb med å gjøre disse, da jeg ikke har hatt gjort det på denne måten før. Men tar det som god erfaring å ha med seg hjem :) I tillegg til dette har det vært gruppepresentasjoner og flervalgsprøver.

I går var siste dag med forelesninger og senere på dagen hadde JCU invitert alle avsluttende internasjonale studenter til avslutningsseremoni der vi hørte på taler og fikk utdelt sertifikat av visekansleren og en liten gave, og etterpå var det bare litt mat med levende musikk. Var veldig hyggelig gjort av dem. Synes generelt at universitetet tar godt vare på de internasjonale studentene, det har vært gratis kaffe og snacks med underholdning hver tirsdag, generelt at de har gitt oss mye ekstra informasjon om hva som gjøres annerledes og hva som forventes av oss i Australia og JCU. For meg så gjenstår det nå eksamenslesing helt frem til 20 juni, og da er jeg ferdig!

Emneord: Marinbiologi, JCU, James Cook University, Townsville, biologi, Australia Av Marita Helgesen
Publisert 31. mai 2014 05:18 - Sist endret 1. okt. 2015 10:32
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere