Disputas: Erlend Johannessen Egeland

Master i farmasi Erlend Johannessen Egeland ved Farmasøytisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Pharmacokinetic challenges in renal replacement therapy.

Bildet kan inneholde: Hake, Panne, Kinn, Nakke, Briller.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • Professor Fatemeh Akhlaghi, College of Pharmacy, University of Rhode Island, USA
  • PhD, Morten Hagness, Avdeling for transplantasjonskirurgi, Oslo universitetssykehus
  • Førstelektor, PhD Eili Tranheim Kase, Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Instituttleder Henrik Schultz

Veileder

For mer informasjon

Les pressemelding (.pdf)
 

Publisert 5. juni 2019 10:00