English version of this page

Personer - Side 3

Søk etter ansatte og studenter

 

Personer 51 - 75 av 150
Navn Telefon E-post Emneord
Bilde av Kari Tvete Inngjerdingen Inngjerdingen, Kari Tvete Førsteamanuensis +47-22857504 k.t.inngjerdingen@farmasi.uio.no Farmakognosi, Internasjonal helse, Medisinplanter, Bioaktive polysakkarider, Pektiner
Bilde av Ewa Jaroszewicz Jaroszewicz, Ewa Overingeniør +47-22844948 ewa.jaroszewicz@farmasi.uio.no Mikrobiologi, Molekylærbiologi, Livsvitenskap - life science
Bilde av Harald Thidemann Johansen Johansen, Harald Thidemann Professor +47-22856595 91674070 91674070 h.t.johansen@farmasi.uio.no Farmakologi, Biokjemi, Celle- og molekylærbiologi, Proteaser, Farmasi, Livsvitenskap - life science, Legemidler, Cathepsiner, Proteolytiske enzymer, Onkologi/kreft, Legumain, Cystatin, Fysiologi
Bilde av Iuliana-Cezarina Aldea Johansen Johansen, Iuliana-Cezarina Aldea Overingeniør +47-22855044 i.c.a.johansen@farmasi.uio.no
Bilde av Lars-Inge Gammelsæter Johnsen Johnsen, Lars-Inge Gammelsæter Stipendiat l.i.g.johnsen@farmasi.uio.no
Bilde av Helene Jonassen Jonassen, Helene Førstelektor - i permisjon Life Science, Galenisk farmasi, Legemiddelformulering, Drug delivery, Bionanoteknologi, Bioadhesjon, Polymerer, Nanopartikler, Mikropartikler
Bilde av Eili Tranheim Kase Kase, Eili Tranheim Førstelektor +47-22856545 e.t.kase@farmasi.uio.no Type 2 diabetes, Fedme, LXR, nye angrepspunkter for legemiddel, Innovasjon
Bilde av Åsmund Kaupang Kaupang, Åsmund Postdoktor +47-22856509 asmund.kaupang@farmasi.uio.no Biokjemi, Kjemi, Life Science, Molekylmodellering, Organisk kjemi, Strukturell biologi, Syntetisk organisk kjemi, Kjemisk biologi, kjemiundervisning, kjemididaktikk
Kersten, Hege Førsteamanuensis hege.kersten@farmasi.uio.no
Bilde av Monika Kish Kish, Monika Stipendiat monika.kish@farmasi.uio.no
Bilde av Eric Ofosu Kissi Kissi, Eric Ofosu Postdoktor e.o.kissi@farmasi.uio.no
Klaveness, Jo Professor +47-22855043 +47-91776204 jo.klaveness@farmasi.uio.no
Bilde av Anne-Brit Kolstø Kolstø, Anne-Brit Professor emeritus +47-22856923 a.b.kolsto@farmasi.uio.no Molekylærbiologi, Mikrobiologi, Livsvitenskap - life science
Bilde av Solveig Astrid Krapf Krapf, Solveig Astrid Stipendiat +47-91543700 s.a.krapf@farmasi.uio.no
Bilde av Kine Eide Kvitne Kvitne, Kine Eide Stipendiat k.e.kvitne@farmasi.uio.no
Bilde av Nils Anders Labba Labba, Nils Anders Stipendiat n.a.labba@farmasi.uio.no
Lambertus, Marvin Stipendiat marvin.lambertus@farmasi.uio.no
Bilde av Petter Langlete Langlete, Petter Stipendiat 93029674 petter.langlete@farmasi.uio.no Bacterial Membrane Vesicles, Antibiotic Resistance, Sequencing, Gene Transfer, Fluorescence Correlation Spectroscopy
Bilde av Bjarke Strøm Larsen Larsen, Bjarke Strøm Stipendiat b.s.larsen@farmasi.uio.no
Bilde av Claus Michael Goul Larsen Larsen, Claus Michael Goul Stipendiat c.m.g.larsen@farmasi.uio.no Antimicrobial resistance, Epidemiology, Biofilms, Microbiology
Bilde av Tove Larsen Larsen, Tove Overingeniør +47-22856588 +47-97510240 tove.larsen@farmasi.uio.no Galenisk farmasi, Instrumentansvarlig
Bilde av Marianne Lea Lea, Marianne Postdoktor +47-22844931 marianne.lea@farmasi.uio.no
Lekang, Katrine Postdoktor katrine.lekang@farmasi.uio.no
Bilde av Marthe Lid Lid, Marthe Avdelingsingeniør +47-22856577 marthe.lid@farmasi.uio.no
Bilde av Vegard Torp Lien Lien, Vegard Torp Stipendiat 99009244 v.t.lien@farmasi.uio.no PET radiofarmaka, Legemiddelkjemi