MAGPIE's feltkampanje 2019 til Grønland går mot slutten

Medlemmer av prosjektet MAGPIE (Magnetotelluric Analysis for Greenland and Postglacial Isostatic Evolution) ved Institutt for geofag og CEED har tilbragt mye av juni på Grønlandsisen. Nå nærmer det seg avslutning for det vellykkede feltarbeidet, som er dokumentert dag for dag i MAGPIEs blogg. 

På vei tilbake til leiren etter en av de siste pickupene. Foto: MAGPIE

På vei tilbake til leiren etter en av de siste pickupene. Foto: MAGPIE

Teamet fra CEED og GEO MAGPIE dro til Grønlandsisen tidlig i juni. Nå, noen uker senere pakker de ned feltutstyret og er på vei hjem fra den danske forskningstasjonen EastGRIP!

Bedre estimater for breens smeltevann til sjøen

Med MAGPIE prosjektet søker forskerne å forbedre estimater for istap fra Grønlandsisen og dets bidrag til havnivåstigning. En av måtene å gjøre dette på er gjennom å samle inn Magnetotellurics (MT) data under isdekket. Dette vil gi viktig informasjon om landjorda under isen, og dens bidrag til landheving- og smelteprosesser.

MAGPIE-feltkampanjen er den første noensinne som gjør en  magnetotelluriske (MT) undersøkelse av Grønlandsisen.

Feltarbeid dokumentert i blog

Teamet har vært isolert på det hvite gigantiske isdekket i både fint og litt dårligere vær. Kampanjen nærmer seg nå slutten, men deres arbeid er dokumentert i prosjektets blogg.

Bloggen er fullpakket med spennende bilder og daglige beskrivelser av hvordan de jobber med å samle inn data i et forskerteam.

Teamet i #MagpieGreenland ekspedisjon består av Clint Conrad (CEED, UiO), Kate Selway (Macquarie Uni.), Maaike Weerdesteyn (CEED, UiO, ph.d. student), og Silje Smith-Johnsen (UiB, ph.d. student).

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 26. juni 2019 10:14 - Sist endret 26. juni 2019 10:14