Digital avslutningsseremoni for BSc- og MSc studenter i geofag

Det ble en digital avslutningsseremoni ved Institutt for geofag for bachelor- og masterstudenter på grunn av covid-19 i år. Selv med et digitalt opplegg 26. juni, ble det en fin markering av studentenes avslutning eller nær forutstående fullføring av studiene. Gjestene kom via zoom fra inn- og utland.

Fotokollasje: Digital avslutningsseremoni for studenter som avslutter BSc og MSc programmene ved Institutt for geofag, UiO sommeren 2020. Markeringen var fredag 26. juni via Zoom. Foto: Tjoflot/Haugland/Bakke

Fotokollasje: Digital avslutningsseremoni for studenter som avslutter BSc og MSc programmene ved Institutt for geofag, UiO sommeren 2020. Markeringen var fredag 26. juni via Zoom. Foto: Tjoflot/Haugland/Bakke

Aller helst ville vi ha ønsket studenter og gjester velkommen til en fysisk seremoni her i Geologibygningen, men da dette ikke var mulig i år grunnet covid-19 og smittevernhensyn, var det naturlig å avholde seremoniene digitalt.

Fredag 26. juni ble det holdt to digitale avslutningsseremonier etter hverandre. Først ute kl 10.30 var ferdige bachelorstudenter, og kl 13.30 var det masterstudentenes tur. Instituttleder Brit Lisa Skjelkvåle holdt tale for begge studentgruppene.

Mange muligheter videre

Skjelkvåle fremhevet i sin tale at fullføring av et studieprogram er noe å være stolt av, det er en viktig milepæl, og noe som gir mange muligheter for veivalg videre. Hun utdypet at geofag samtidig med at det er et tungt akademisk fag, også er et svært samfunnsrelevant fag. Det er behov for medarbeidere med god geofaglig kompetanse i alle deler av samfunnet.

Hun trakk også frem at i tillegg til å gi studentene en utdanning som gode fagpersoner har instituttet også ambisjon om de skal få tilegnet seg annen type kunnskap, som gode teoretiske og praktiske ferdigheter i generelle realfag, kunnskap om datainnsamling, prosessforståelse og modellering, jobbe i tverrfaglige team, se helheter og samenhenger, og at ha en faglig nysgjerrighet.

Fullfører mastergraden i sommer

Årets masterstudenter har møtt utfordringer med covid-19 nedstengning av UiO, stengte lesesaler og det har blitt hjemmearbeid med skriving på masteroppgaven.

Men dette har ikke stoppet våre studenter, denne fredagen hadde flere allerede hatt avsluttende eksamen, andre skulle presentere i juli og august. Det kan bli nærmere 60 som fullfører i løpet av året, men dette er ikke helt klart.

Se alle mastereksamener med navn og oppgavetitler på våre nettsider.

Mange av masterstudentene deltok på den digitale seremonien, og med gjester ble det nesten 100 som overvar markeringen via zoom.

Siden masterprogrammet er et internasjonalt studium var seremonien på engelsk. Kandidatene ble presentert etter studieretning og med titler på masteroppgaven. 

Studentenes tale ble holdt av Lise Nakken og Ellen Birgitte Folgerø. Du kan se videohilsenen her:

Last ned mediefil

Vellykket digital avslutning

Musikalsk innslag på seremoniene ble for begge gruppene holdt av fiolinist Marin Stallemo Bakke på hardingfele.

Stallemo Bakke fremførte tradisjonell folkemusikk og introduserte med en bruremarsj fra Vågå. Å bli presentert for norsk folkemusikk slik var trolig populært blant gjester som overvar seremonien fra utlandet.

Musikalsk innslag v/ Marin Stallemo Bakke på hardingfele. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO
Marin Stallemo Bakke. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO

Avslutningsseremonien ble arrangert av Studieadministrasjonen, med eventkomite bestående av Vanja Haugland, Karl Johan Ullavik Bakken, Marie Berstad, og Kristian Bjelbøle Bakken.

Det er andre gang det blir arrangert en samlet markering og avslutningsseremoni for både BSc og MSc studenter ved instituttet.

Festpyntet for asvlutningsseremonien 2020 ved Institutt for geofag.
Festpyntet for BSc- og MSc avslutningsseremoniene 2020 ved Institutt for geofag. Året 2020 vil bli et viktig år for mange av våre studenter, som det året de avsluttet sine studier. Foto: Gunn Kristin Tjoflot/UiO
Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 30. juni 2020 12:59 - Sist endret 26. mai 2021 16:12