English version of this page

ERC Consolidator Grant tildelt Trude Storelvmo

Professor i meteorologi Trude Storelvmo er en av to fra Institutt for geofag som får tildelt ERC Consolidator Grant i tildelingen fra ERC offentliggjort nå i dag. Med det får hun millioner i støtte fra Det europeiske forskningsrådet (ERC) i flere år fremover. 

Trude Storelvmo er tildelt støtte for forskning for  å forstå hvordan skyer endrer seg på grunn av global oppvarming, Bildet ble tatt i 2020 da hun fikk UiOs pris for yngre forskere. Foto: Ola Gamst Sæther

Trude Storelvmo er tildelt støtte for forskning for  å forstå hvordan skyer endrer seg på grunn av global oppvarming, Bildet ble tatt i 2020 da hun fikk UiOs pris for yngre forskere. Foto: Ola Gamst Sæther

Trude Storelvmo og Mathew Domeier fra Institutt for geofag får tildelt ERC Consolidator Grant fra Det europeiske forskningsrådet ved tildelingen som ble offentliggjort nå i dag, 17. mars 2022. Det er regnet som en anerkjennelse å komme gjennom nåløyet å motta slike stipend.

I alt ni forskere ved norske institusjoner mottok dette stipendet under tildelingen offentliggjort nå nettopp, og derav altså to fra Institutt for geofag, UiO. 

Støtte til Storelvmo og prosjektet STEP-CHANGE

Trude Storelvmo får støtte for å gjennomføre forskningsprosjektet: STEP-CHANGE: STate-dEPendent Cloud feedbacks: enHANcing understanding and assessing Global Effects, som handler om global oppvarming og effekten den har på skyer. 

– Trude, forklar kort hva prosjektet handler om .. 

– Målet med STEP-CHANGE er å forstå hvordan skyer endrer seg på grunn av global oppvarming, i hvilken grad disse endringene kan forsterke oppvarmingen ytterligere, og om dette i så fall vil skje brått eller gradvis. Prosessesene som avgjør skyers respons på oppvarming er ulike avhengig av hvor på kloden de befinner seg. STEP-CHANGE vil derfor bruke en kombinasjon av fly-målinger, lab-studier, satellitt-data og modell-simuleringer til å forske på skyer i tre områder hvor vi forventer at skyer reagerer på oppvarming; Arktis, Tropene og Stormbanene i Sørishavet.

– Hva gjør denne tildelingen for din forskning?

– ERC-tildelingen til STEP-CHANGE gir meg og min forskningsgruppe en fantastisk mulighet til å gjennomføre dette krevende og ambisiøse prosjektet, som ville være svært vanskelig å realisere med andre finansieringskilder.

Trude Storelvmo er professor i meteorologi ved Seksjon for meteorologi og oseanografi (MetOs), Institutt for geofag. Hun er også tilknyttet Nord universitet som professor II. Storelvmo har fra tidligere et ERC støttet prosjekt; Mixed-phase clouds and climate (MC2), og hun er med i et større svenskkoordinert prosjektkonsortie ForCes i Horizon-2020. I 2020 ble hun tildelt UiOs pris for yngre forskere.

Om ERC Consolidator Grants

ERC Consolidator Grants blir tildelt fra Det europeiske forskningsrådet (ERC) og er utformet for å støtte fremragende forskere på det karrierestadiet der de fortsatt kan konsolidere sitt eget uavhengige forskningsteam eller program. De forskerne (Principal Investigators) som får stipender må demonstrere den banebrytende naturen, ambisjonen og gjennomførbarheten til deres vitenskapelige forslag eller prosjekt.

ERC Consolidator Grants gis fra ERC, og er for maksimalt 2 000 000 EUR for en periode på 5 år. Les mer på ERC sine sider for ERC Consolidator Grants.

Av Gunn Kristin Tjoflot
Publisert 17. mars 2022 12:56 - Sist endret 13. juni 2022 12:20