English version of this page

Hvor mye snø er det egentlig i fjellet? Denne droneturen kan være første skritt mot bedre snøkart

Populærvitenskaplig artikkel om forskningsprosjektet SNOWDEPTH og innledende arbeid med å bruke droner for kartlegge snødybde i høyfjellet. Artikkelen er publisert i forskning.no, og nyhetsportalen for realfag og teknologi ved Universitetet i Oslo – titan.uio.no, med flere.

Foto fra feltarbeid:Kunnskapen om snødybden i verdens fjellstrøk er mildt sagt begrenset. Nytt forskningsprosjekt håper å rette på det. Foto: Eivind Torgersen, UiO

Feltarbeid med drone: Kunnskapen om snødybden i verdens fjellstrøk er mildt sagt begrenset. Nytt forskningsprosjekt håper å rette på det. Foto: Eivind Torgersen, UiO

Snødybden i høyfjellet er viktig informasjon for de som jobber med klima, flom og vannkraft.

 – Det er mange som er veldig interessert i snødybdedata. Det er virkelig noe som mangler og som ikke er så lett å få tak i hvis man ikke har vært der selv og målt, sier forsker Désirée Treichler ved Institutt for geofag ved Universitetet i Oslo. Treichler er prosjektleder for det nye prosjektet SNOWDEPTH, et prosjekt ved Institutt for geofag, UiO.

Les artikkelen:

Hvor mye snø er det egentlig i fjellet? Denne droneturen kan være første skritt mot bedre snøkart, forskning.no 7.6.2022

Artikkelen er også publisert i Titan.uio.no og på tu.no.

Publisert 5. aug. 2022 10:26 - Sist endret 5. aug. 2022 10:41