I media - Side 11

Den 17 november arrangeres Day of geography for første gang. Dagen markeres i form av en webportal der folk som arbeider med geografi eller geomatikk legger inn hva de gjør i løpet av en dag. Her kan lærere og studenter og andre interesserte se hvordan og med hva samfunnsgeografer og geografer arbeider. En som har publisert innlegg er Benjamin Laken fra MetOs, Institutt for geofag.

I en artikkel i spalten "Forskningsfronten" i Morgenbladet, skriver seniorforsker Henrik Svensen i CEED/Institutt for geofag om forskning som er gjort på de geologiske forholdene i det ustabile fjellpartiet Mannen i Rauma i Møre og Romsdal.

Nettstedet Geoforskning.no har i oktober bidratt til fokus på fortidens klima, med mellom annet å holde lunsjseminaret: «Hva vet geologene om fortidens klima?» på UiO den 17.10.14. Nettestedet har også blitt publisert flere artikler omhandlende temaet. I både seminaret og i artiklene har geologer og andre fra Institutt for geofag og CEED deltatt og blitt intervjuet. Finn artiklene på geoforskning.no.

Mange studenter har hatt gleden av å reise på feltstudiet SVALEX på Svalbard. Institutt for geofag kan ha sendt studenter og vitenskaplige ansatte til Svalbard for siste gang denne høsten. Professor Arild Andresen har vært med alle de 14 årene SVALEX har blitt arrangert og har blitt intervjuet i en artikkel på geoforskning.no.

Det er usikkerhet rundt hvordan den antarktiske innlandsisen påvirker den globale havnivåstigningen. En del av usikkerheten skyldes mangelfull kunnskap om isens totale massebalanse skriver glasiologene A. Sinisalo og K. Langley fra Institutt for geofag og E. Isaksson, Polarinstituttet i sin artikkel Feltdata viktig for antarktiske snømodeller (Klima 2014/2).

Mer ekstremvær kan for eksempel innebære mer flom, som her i byen.

Analyse av temperaturdata fra SeNorge viser at den norske sommeren har blitt noe varmere de senere årene, spesielt juli og august, men det er i første rekke vinteren som har endret karakter. Mens trenden på årsbasis i snitt viser en økning på mer enn to grader i perioden 1979-2009, finner man en økning på hele fem grader i januar i samme periode. Les Viten artikkel i Aftenposten 18.aug. forfattet av hydrologene Lena M. Tallaksen og Irene Brox Nilsen, Institutt for geofag.

CO2 som skal injiseres og lagres i undergrunnen, Foto av forsker Helge Hellevang..

Klimagassen CO2 som skal injiseres og lagres i undergrunnen vil aldri være helt ren. Det kan få konsekvenser for gassens oppførsel og lagringspotensialet sier forsker Helge Hellevang i et intervju på nettstedet geoforskning.no den 17. juli.

Historien om de største vulkanutbruddene i de siste 2000 årene kan befinne seg i isbreer i Antarktis. Et forskningsprosjekt ledet av forskere fra DRI og hvor geoforskere ved Institutt for geofag med flere har bidratt, har studert isbrekjerner fra Antarktis.

På Nordaustlandet på Svalbard finn ein iskappa Austfonna. Akkurat no surger utløpsbreen Basin-3 på Austfonna for første gang på 140 år. Det betyr at breen slepp truleg ut meir is ut i havet enn alle andre isbreer på Svalbard til saman. Isbreforskar Thorben Dunse ved Institutt for geofag, er intervjua 16. mai i Svalbardposten om bevegelsane i breen.