I media - Side 7

Intervju med Stephanie Werner. Faksimile, Uniforum 11, nov 2015. Foto: CEED

Intervju med Stephanie Wener om den nye nasjonale forskarskulen om Jorda og planetane som er lagt til CEED og Institutt for geofag, UiO. Forskarskulen skal handla om forskjellige delar av Jorda, alt frå den djupe indre kjernen, til jordskorpa og til atmosfæren. Les heile intervjuet I artikkel i Uniforum den 26. nov. 2015.

Anna Merete Vårheim viser interesserte rundt i Gardnos krateret I Hallingdal somaren 2015. Foto: Halfdan Carstens/GEO

Viste du at Noreg har eit kjempestort krater? I Hallingdal kan du sjå tydelig at ein stor meteoritt traff landet for lenge sidan.  Somaren 2015 hadde Anna Merete Vårheim, geologistudent på Institutt for geofag, jobb som somarguide ved Meteorittparken - Gardnos. Les intervju med ho og historia til krateret i GEO.

Permafrost prosesser i Nord Norge - Finnmark. Foto: Sebastian Westermann

Områder med permafrost er det mange av både i Norge og på Island, selv om de to landene har forskjellig klima og grunnforhold. Modeller viser at landareal med permafrost er omtrent på 8%, men med noe mindre prosentandel for Norge sin del. Forskere ved Institutt for geofag har studert permafrost over lengre tid både i Norge og på Island. Professor Bernd Etzelmuller har nylig bidratt med to artikler med stausrapport for permafrost for Norge og Island i WWWs The Circle.

Jordobservasjonsprogrammet Copernicus er Europas store satellittbaserte program for miljøovervåking og samfunnssikkerhet. Deltagere i programmet er European Space Agency (ESA), EU-kommisjonen, medlemslandene i EU og det europeiske miljøbyrået EEA med flere. Også Norge deltar. Stipendiat Solveig Havstad Winsvold, ved Institutt for geofag, UiO har vært medforfatter på en artikkel om Sentinel 2 på Norsk Romsenter sine nettsider.

Diesel vs. bensin i et klimaperspektiv. Foto: UiO, GKT

Meteorolog og klimaforsker ved Institutt for geofag og CICERO, professor Terje Koren Berntsen har svart på spørsmål fra en klimaforenkler (journalisten) om det er dumt å velge en dieseldrevet bil framfor en som bruker bensin ut fra et klimaperspektiv. Les mer om utslippsregnestykket i Adresseavisen den 24.10.2015.

Professor Bernd Etzelmüller, Institutt for geofag om "Mannen" i en atikkel fra NRK Møre og Romsdal. Flere aktører melder om økt interesse for geofare etter fokus på rasfare i forbindelse med det ustabile fjellpartiet Åkeneset med "Mannen". Les mer om dette i artikkelen på NRK sine websider den 20.10.2015.

Longyearbyen, Svalbard: Picture from left; Professor Veijo Pohjola, Department of Earth Sciences, University of Uppsala, Heïdi Sevestre, University of Oslo/The University Centre of Svalbard, Professor Emeritus Nils Roar Sælthun, Professor Neil Glasser, Geography and Earth Sciences, Aberystwyth University, Senior Lecturer Dr. Karianne Lilleøren, Department of Geosciences, University of Oslo. Photo: Inger Lise Næss/UNIS

In October deffended Heïdi Sevestre at Department of Geosciences and UNIS her PhD thesis. In her PhD she has investigated the global distribution of surge-type glaciers and uncovered differences in geometry between normal and surge-type glaciers. Read about her research in an article at UNIS webpages.

HÅNDFAST RESULTAT: Fire av redaktørene bak boka "Stjerneklart". F.v. Henrik H.Svensen, Jostein Riiser Kristiansen, Anna Kathinka Dalland Evans og Marianne Moen. Foto: Yngve Vogt/Apollon

I slutten av september ble boken «Stjerneklart - Siste nytt fra verdensrommet» utgitt på Spartakus forlag. Dette ble feiret med lanseringsfest den 22.9 på Realfagsbiblioteket med bl.a. en rockekonsert. Boken er en samling av tekster fra flere som omhandler verdensrommet. En av redaktørene er Henrik Svensen fra CEED og Institutt for geofag. Mange har bidratt til boken.

Foto: Mennesker blir små i fjellmassivene på Svalbard. På mange av fjelltoppene som forskerne tok prøver fra var det første gang det trolig har vært mennesker. Foto: Endre Før Gjermundsen

Svalbards fjell er eldre enn vi før har trodd. På forskningstokt for å ta prøver på Spitsbergens tinder fant forskerne fjell som var eldgammelt og lite utsatt for erosjon. Studien publisert i Nature Geoscience er gjennomført av Endre Før Gjermundsen, kolleger fra UNIS m.fl., Otto Salvigsen, Institutt for geofag, er medforfattar. Artikkelen har resultert i en rekke medieoppslag på vitenskaplige nettsider i Norden siden den ble publisert.