Alvar Braathen

Bilde av Alvar Braathen
English version of this page
Telefon +47 22856664
Rom U026
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 1 Geologibygningen 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1047 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Faglige fokus er i tektoniske studier og betydningen av strukturer for strømning i sedimentære basseng og grunnfjell.

Undervisning

Bakgrunn

Alvar har en bred bakgrunn, som inkluderer studier ved Universitetet i Tromsø (Master og PhD), og arbeid ved Norges Geologiske Undersøkelse, Universitetet i Bergen (UNI CIPR Center of Excellence), og Universitetessenteret på Svalbard (UNIS). Professor i strukturgeologi ved Institutt for geofag, UiO fra 2013.

Emneord: Geologi, Strukturgeologi, Grunnvann, Petroleumgeologi, CO2-lagring
Publisert 25. sep. 2014 13:08 - Sist endret 16. sep. 2020 11:31