English version of this page

Feltarbeid på IBV

eHMS-opplæring

Vi ønsker at ekskursjoner og undervisning i felt skal foregå i trygge omgivelser og på en sikker måte. I dette emnet får du informasjon om hvordan du skal forholde deg når du er eller skal på ekskursjoner eller på feltarbeid.

Godkjenninger

Feltansvarlig skal sørge for å innhente kopi av godkjenninger (e.g.FOTS), tillatelser, sertifikater o.a. som kreves i det aktuelle feltarbeidet. Disse skal vedlegges risikovurderingen,

Risikovurderinger

Eksempler på riskovurderinger som kan brukes som maler

Andre nyttige lenker