Karriere

Institutt for biovitenskap har utført kandidatundersøkelser for å kartlegge hvor stor andel av de uteksaminerte masterstudentene våre som får relevant jobb etter endt utdanning.

Student analyserer vannprøver på laben.
Foto: UiO/Simen Kjellin

Av de som har svart på undersøkelsene har:

  • 80 % relevant jobb innen 1 år etter endt utdanning.
  • 66 % relevant jobb innen 6 måneder etter endt utdanning.
  • 32 % relevant jobb før de ble ferdig med graden.

Karriereintervjuer med våre studenter

Hvor kan jeg få jobb som biolog?

Med en master kan du få stilling både i offentlig og privat sektor, for eksempel innen konsulent- og utredningsvirksomhet i ulike departementer, direktorater, i fylkene og kommunene, i biokjemisk, farmasøytisk, biomedisinsk og bioteknologisk industri, eller i biologiske- eller miljøforskningsinstitutter og industrier.

Hvis du tar en ettårig praktisk-pedagogisk tilleggsutdannelse, blir du også kvalifisert til å undervise i den videregående skolen.

Her er noen eksempler på hvor våre studenter fått jobb:

 

 

Publisert 26. nov. 2013 15:23 - Sist endret 25. mai 2022 09:54