Karriere

Institutt for biovitenskap (IBV) utførte en karriereundersøkelse våren 2013 for å kartlegge hvor stor andel av studentene som får relevant jobb etter endt utdanning.

Fokuset for denne undersøkelsen var studenter med en mastergrad i fra IBV de siste 5 årene.

Av de som svarte på undersøkelsen hadde:

80 % av de med en mastergrad fra IBV relevant jobb innen 1 år etter endt utdanning.

66 % relevant jobb innen 6 måneder etter endt utdanning.

32 % allerede relevant jobb før de ble ferdig med graden.

Hvor kan jeg få jobb som biolog?

Med en master fra biologi-programmet kan du få stilling både i offentlig og privat sektor, for eksempel innen konsulent- og utredningsvirksomhet i ulike departementer, direktorater, i fylkene og kommunene, eller i biologiske- eller miljøforskningsinstitutter og industrier. Hvis du tar en ettårig praktisk-pedagogisk tilleggsutdannelse, blir du også kvalifisert til å undervise i den videregående skolen.

Hvor kan jeg få jobb med en mastergrad i molekylær biovitenskap?

Med en master i molekylær biovitenskap kan du også få en stilling både i offentlig og privat sektor, for eksempel innen konsulent- og utredningsvirksomhet i ulike departementer, direktorater, i fylkene og kommunene, eller i biokjemisk, farmasøytisk, biomedisinsk og bioteknologisk industri. Hvis du tar en ettårig praktisk-pedagogisk tilleggsutdannelse, blir du også kvalifisert til å undervise i den videregående skolen.

Her er en utfyllende liste med lenke til arbeidsplasser hvor tidligere studenter ved Institutt for biovitenskap har fått jobb:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert 26. nov. 2013 15:23 - Sist endret 3. aug. 2017 13:41