Læringsressurser

Realfagsbiblioteket

Realfagsbiblioteket har bøker og tidsskrifter, leseplasser, grupperom og andre tilbud for deg som er student i biovitenskap.

Aktuelle blogger

Masterbloggen tilgjengeliggjør masterstudenters kunnskapsproduksjon.

Biobloggen administreres av professor Klaus Høiland.

 

Termstuer

I Niels Henrik Abels hus er det en stor betjent terminalstue, "Abel", i underetasjen. Denne kan alle studenter ved MN-fakultetet benytte seg av. Oversikt over betjente terminalstuer.

I forbindelse med auditoriene i underetasjen ligger det et arbeidsrom med PCer, scanner, printer og kopimaskin.

I tillegg er det utstrakt tilgang til trådløst nettverk på instituttet. Du finner informasjon om hvordan du kobler deg opp på de sentrale it-sidene til UiO.

Instituttet har fem ubetjente termstuer. Gå inn på oversikten under for å finne din favoritt.

Lesesalsplasser

Masterstudenter kan via nettskjema søke om egne lesesalsplasser oppover i etasjene. De respektive fagutvalgene administrerer dette arbeidet. Nøkkel utstedes i ekspedisjonen i 1. etasje.

Realfagsbiblioteket har leseplasser og møterom.

Aktuelle nettsider

Spør en biolog er en nettside drevet av Norsk biologiforening, der du kan komme med spørsmål om alt innenfor biologiområdet.