Studer i utlandet

Er du interessert i å ta deler av dine studier i utlandet?

Flere av våre studenter velger å ta et en del av utdanningen ved Institutt for biovitenskap i utlandet. Universitetet i Oslo er med i utvekslingsprogrammene Erasmus (EU-land) og Nordplus (Norden), og har i tillegg utvekslingsavtaler (bilaterale avtaler) med en rekke institusjoner verden over. Dette gir deg som student flere alternativer for utenlandsopphold i løpet av graden din.

Instituttet tilbyr også en plan for oppbygging og gjennomføring for studenter som vil ta deler av studiet sitt ved Universitetetssenteret på Svalbard (UNIS).

  • godkjenning av studieopphold før du reiser
  • søknadsprosess
  • frister
  • huskelister når du har søkt

finner du på fakultetes nettside om å studere i utlandet.

Lurer du på hvordan et utvekslingsopphold kan passe inn, ta kontakt med studieseksjonen.

Publisert 29. okt. 2010 15:05 - Sist endret 13. jan. 2022 14:01